Ako vysvetliť obrazy mŕtvemu zajacovi

Teater NO99, Tallin, Estónsko, 2009
Autor: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper
Réžia: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper

o inscenácii

Načo nám je umenie? Potrebujeme dnes divadlo? Dáva nám umenie ešte odpovede na dôležité otázky? Dotýka sa vôbec našich životov? Dokážu umelci hovoriť originálnym jazykom o tom, čo nás v súčasnosti zaujíma a čím žijeme?

Podobné otázky prináša inscenácia mladého kolektívu tallinského divadla NO99. Sú priame a odvážne, no nie sú prázdnou provokáciou. „Ojasoovo tvrdenie, že vôbec nie je dôležité, že v inscenácii vystupuje postava úradníčky z oblasti kultúry a že estónska ministerka kultúry sa volá Jänes, čo v preklade znamená zajac, sa mnohým nezdalo práve presvedčivé. Inscenácia sa ale naozaj venuje omnoho širšiemu spektru problémov... stavať ju iba na slovných hračkách s priezviskami by bolo takpovediac ´nekultúrne´. Asociácie, ktoré sa vynárajú, sú ešte na začiatku popreté postavou Beuysa. Jeho skúmavý pohľad je namierený priamo do hľadiska. Ten, komu sa práve chystá vysvetliť, čo je vlastne umenie, nie je zajac a už vôbec nie ministerka kultúry Jänesová – pokusným králikom bude celé publikum.“

Nad inscenáciou sa vznáša duch nemeckého konceptuálneho umelca Josepha Beuysa – nie však s hrozivou a predstieranou pietou. Režisér Tiit Ojasoo si veľmi dobre uvedomuje rozdiel medzi konfrontáciou umelca s recipientom a kritikou spoločnosti v období avantgardy 60-tych rokov a v súčasnom globalizovanom svete. Aj keď základný podnet, ktorý motivuje umelca k akcii sa desaťročia nemení: je umenie iba zábavou „meštiackej“ spoločnosti alebo môže mať politický vplyv na spoločnosť?

Estónski divadelníci nemajú problém a ostych hovoriť o neriešiteľných problémoch a opakovať stokrát povedané – na rozdiel od krčmových fňukaní, kaviarenských rečičiek, anonymných diskusných fór či populistických televíznych debát, idú totiž s kožou na trh. Sú úprimní v tom, čo robia a ruka v ruke s kritikou spoločnosti plynie kritika do vlastných radov. Aj preto diváka opäť zamrazí, keď sleduje mladých ľudí, pre ktorých je umenie zmyslom života, ale nemôžu ho robiť, opäť ho ovládne zlosť, keď počúva nekonečné prejavy predstaviteľov štátnej moci o tom, že prežijú iba   tie národy a tie krajiny, ktorých kultúra je živá, opäť má chuť debatovať a analyzovať, keď objavuje desiatky nádherných asociácií, umeleckých obrazov, ale aj bezostyšných stereotypov, opäť sa dokáže s nadhľadom a schuti zasmiať nad porovnávaním nemerateľnosti hodnoty kultúry a merateľnosti športových výkonov... Jednoducho, nie je mu to ľahostajné. A ešte sa aj dobre zabáva.

Putovanie spektrom neviazaných komických scénok, absurdných výstupov, na nič sa nehrajúcich a celkom reálnych vyznaní i trpkých konfrontácií môže byť pre súčasný stav nášho divadelníctva v mnohom podnetné – spojitosť Slovenska a Estónska v tomto smere nie je náhodná: „Úloha umelca a umenia sa v Estónsku výrazne zmenila. V období Sovietskeho zväzu sa estónski umelci a intelektuáli pokladali za národné majáky a mali významný vplyv pri vytváraní spoločenských hodnôt. Dnes je už každému jasné, že ich pozícia nemá v spoločnosti takú dôležitosť, čo súvisí najmä s rastom obľuby populistov ktorí ignorujú umenie.“

Romana Maliti<
S použitím materiálov NO99 a recenzie Madis Kolk „Brutalizácia alebo zmierenie?“

tvorcovia

réžia: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper
námet, produkcia, scéna a kostýmy: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper
pohybová spolupráca: Mart Kangro
texty: Eero Epner
zvukový mix: Hendrik Kaljujärv
videoprednáška: Eha Komissarov
účinkujúci: Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semper, Rasmus Kaljujärv, Risto Kübar, Andres Mähar, Mirtel Pohla, Jaak Prints, Gert Raudsep, Inga Salurand, Tambet Tuisk, Marika Vaarik, Sergo Vares

režisér

Tiit Ojasoo (1977) po absolvovaní Estónskej hudobnej a divadelnej akadémie v r. 2000 pracoval ako režisér v Estónskom činohernom divadle. V roku 2004 sa stal novým umeleckým šéfom divadla Vanalinnastuudio (neskôr Divadlo NO99). Postupne v rôznych estónskych divadlách režíroval hry Williama Shakespeara, Bernarda Mariu Koltèsa, Akiru Kurosawu, Martina McDonagha, Alfreda Jarryho, pracoval však aj s textami Yukio Mishimu a Sarah Kane. Mnohé texty napísal sám alebo sú výsledkom kolektívnej tvorby celého súboru (Oil!, GEP, Ako vysvetliť obrazy mŕtvemu zajacovi). Medzinárodná porota festivalu DRAAMA mu udelila dvakrát cenu za najlepšiu réžiu (Júlia – 2005, GEP – 2007). V roku 2006 získal v Estónsku udeľovanú Cenu Antsa Lautera (Ants Lauter Prize) za pozoruhodné inscenácie naštudované po absolvovaní štúdia. Jeho inscenácie Roberto Zucco a GEP boli ocenené na Medzinárodnom festivale Kontakt v Toruni. Tiit Ojasoo režíroval aj niekoľko muzikálov a rockovú operu Ruja (cena za najlepšiu inscenáciu v roku 2009). Jeho inscenácie boli uvedené na mnohých medzinárodných festivaloch vo Viedni, v Kolíne, v Moskve, Tampere, v Toruni, Utrechte, Petrohrade, Berne, v Oldenburgu, Berlíne atď. Pre OFF program Divadelnej Nitry 2005 režijne pripravil inscenované čítanie textu Jana Ritsemu a Bojany Cvejić Potrubie, konštrukcia.

Ene-Liss Semper (1969) absolvovala scénografiu na Estónskej akadémii umení a od roku 1995 vytvorila takmer stovku scénografií a kostýmov pre rôzne estónske divadlá a opery.  Na niektorých inscenáciách sa podieľala aj ako spoluautorka, scenáristka a režisérka. Štyrikrát získala cenu za najlepšiu scénografiu, je držiteľkou cien za najlepšiu réžiu (Júlia) a najlepšiu inscenáciu (Ruja) – obe spolu s Tiitom Ojasoom a rôznych ocenení za svoje videoprodukcie. Tie boli vystavované na mnohých medzinárodných výstavách, vrátane Benátskeho bienále.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: EN, EE

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk