Záhrada rozkoší

Bambalina Titelles, Valencia, Španielsko, 1996
Autor: Jaume Policarpo
Režia: Jaume Policarpo