Tropical Elation

TR Warszawa (before Teatr Rozmaitości), Warsaw, Poland, 1997
Author: Stanisław Ignacy Witkiewicz
Directed by Grzegorz Jarzyna/ Grzegorz Horst d’Albertis/ Horst Leszczuk

Ivona, Princess of Burgundy

Old Theatre, Krakow, Poland, 1998
Author: Witold Gombrovicz
Directed by Grzegorz Jarzyna/ Grzegorz Horst d’Albertis/ Horst Leszczuk