Boris Godunov

Madách Kamara, Budapešť, Maďarsko, 2003
Autor: Alexander Sergejevič Puškin
Réžia: Balázs Kovalik