Krvavá svadba

Divadlo Slovenského národného povstania, Martin, 2002
Autor: Federico García Lorca
Réžia: Jozef Gombár

Krvavá svadba

Slovensko stalno gledališče, Terst, Taliansko, 2002
Autor: na motívy: Federico García Lorca
Réžia: Damir Zlatar Frey