Medveď

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, 1994
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Ivan Holub