Pustokvet

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1997
Autor: Svetozár Hurban Vajanský
Réžia: Rastislav Ballek