Sen noci svätojánskej

Štátne divadlo Chemnitz, Chemnitz, Nemecko, 1998
Autor: William Shakespeare
Réžia: Eric Bass

Sen noci svätojánskej

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 1999
Autor: William Shakespeare
Réžia: Juraj Šulík

Sen noci svätojánskej

Divadlo Oskarasa Korśunovasa, Litva, 2000
Autor: William Shakespeare
Réžia: Oskaras Korśunovas