Z druhej strany

Zagrebačko kazalište mladih, Záhreb, Chorvátsko, 2007
Autor: Nataša Rajković & Bobo Jelčić
Réžia: Nataša Rajković. Bobo Jelčić