Ženba

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov, 1994
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Réžia: Valentin Kozmenko-Delinde