Hlbiny

Wariot Ideal, Praha, Česká republika, 2019
tvorivý tím: Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojtěch Švejda, Milena Dörnerová, Šimon Janíček, Vojtěch Brtnický