Skon Paľa Ročku

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin 1995
Autor: Božena Slančíková-Timrava – Matúš Oľha
Režia: Matúš Oľha

Neprebudený

Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov, 1996
Autor: Martin Kukučín
Režia: Matúš Oľha