Middentity – identify.middle.eu

Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, 2007
Autor: Petr Marek (CZ), Bobo Jelčić (HR), Zoltán Balázs (HU), Agnieszka Olsten (PL), David Maayan (AT), Miklós Forgács (SK), Ivana Djilas (SI)
Réžia: Petr Marek (CZ), Bobo Jelčić (HR), Zoltán Balázs (HU), Agnieszka Olsten (PL), David Maayan (AT), Miklós Forgács (SK), Ivana Djilas (SI)

Samsara Disco

Teatr Polski vo Vroclavi, Poľsko, 2010
Autor: Agnieszka Olsten, Bartosz Frąckowiak
Réžia: Agnieszka Olsten

Svedectvo krvi

OZ Košické divadlo a Štátne divadlo Košice, 2014
Autor: Karol Horák
Réžia: Agnieszka Olsten