Nevedko

Detský divadelný súbor Kamarát, Bratislava, 1994
Autor: Nikolaj Nosov
Réžia: Mária Fridrichová