Sen noci svätojánskej

Divadlo Oskarasa Korśunovasa, Litva, 2000
Autor: William Shakespeare
Réžia: Oskaras Korśunovas