Milí návštevníci,

vitajte na stránke DNArchívy!

Ponúkame vám materiály a dokumenty Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra od jeho počiatku v roku 1992 po súčasnosť. Stránka vznikla ako jeden z výstupov projektu Otvorené archívy Divadelnej Nitry (výskum reflexia výskum). Je výsledkom mnohoročnej práce na zbere a systematizovaní dokumentov z činnosti Asociácie Divadelná Nitra a preto poskytuje rôznorodé a často unikátne údaje, ktoré nikde inde na Slovensku dohľadať nie je možné. Veríme, že sa stane významným zdrojom informácií pre študentov a pedagógov vysokých i stredných škôl v oblasti scénického umenia, ale aj iných kultúrno-spoločenských disciplín, dôležitým podkladom pre prácu divadelných kritikov a historikov v oblasti výskumu a umeleckej reflexie, ale aj jedinečnou inšpiráciou pre divadelných umelcov.

K dispozícii je vyše 6 tisíc dokumentačných materiálov z 398 inscenácií hlavného programu festivalu – zoznamy, fotografie, video nahrávky a texty inscenácií, publikácie, katalógy... Mnohé sme museli digitalizovať, aby mohli byť sprístupnené. Väčšina je dostupná online na tejto stránke, niektoré však (video nahrávky, texty inscenácií a fotografie v tlačovej kvalite) môžeme vzhľadom na dodržiavanie autorských práv poskytnúť len na študijné účely po vyžiadaní. Ten nájdete na každom mieste, kde bude uvedená informácia o dostupnosti nahrávky alebo textu inscenácie.

Stránka obsahuje rôzne vyhľadávacie kritériá aj fulltextové vyhľadávanie. Texty o inscenáciách i hosťujúcich režiséroch sú však v znení, v akom boli publikované v katalógoch jednotlivých ročníkov,  preto mnohé informácie nemusia byť už aktuálne a treba ich študovať s prihliadnutím na ročník festivalu, v ktorom bola inscenácia uvedená (je vyznačený za názvom súboru).

Vzhľadom na množstvo spracovávaných materiálov je stránka DNArchívy stále v procese dopĺňania. Napríklad videozáznamy sú k dispozícii zatiaľ z rokov 2013 – 2018, finalizuje sa anglická verzia stránky, časom budú doplnené informácie o vybraných podujatiach sprievodného, vzdelávacieho či pracovného programu festivalu a o ďalších projektoch asociácie (podrobnejšie v priečinku O projekte).

Dúfame, že na stránke DNArchívy nájdete všetko, čo hľadáte. V prípade, že ste neboli úspešní alebo spokojní, neváhajte nás kontaktovať na archivy@nitrafest.sk.  Dovoľujem,e si Vás zároveň upozorniť, že pozerať videonahrávku alebo študovať text inscenácie je možné len pre účely štúdia alebo výskumu a výhradne v priestoroch Asociácie Divadelná Nitra po dohodnutí termínu.

Vitajte v našich archívoch, sú pre vás otvorené!