Právo na šťastie

EnKnapGroup, Ľubľana, Slovinsko/ Nature Theater of Oklahoma, New York, USA, 2017
Autor: Pavol Liška, Kelly Copperová
Réžia: Pavol Liška, Kelly Copperová

o inscenácii

Pavol Liška a Kelly Copperová, inšpirovaní Kafkovým nedokončeným románom Amerika, založili v roku 2006 v New Yorku pozoruhodnú a kritikmi zakrátko oceňovanú divadelnú skupinu The Nature Theater of Oklahoma.

Táto v USA a v západnej Európe preslávená divadelná skupina má za sebou rad úspešných produkcií, napr. slávny divadelný opus Life and Times Episodes, s ktorým precestovali všetky významné divadelné festivaly.

Medzinárodný festival Divadelná Nitra má konečne príležitosť predstaviť aj slovenskému publiku tvorbu tohto jedinečného divadla. S o to väčším potešením, že Pavol Liška, rodák zo západoslovenského mesta Skalice, je doma neznámy. Najvyšší čas to napraviť, a to aktuálnou produkciou Právo na šťastie, ktorú vytvorili spolu so známou medzinárodnou tanečnou skupinou EnKnapGroup Iztoka Kovača z Ľubľany (v inscenácii vystúpia tanečníci z Maďarska, Belgicka, Veľkej Británie, Slovinska, Chorvátska a Švédska).

Na začiatku bola Deklarácia nezávislosti. A najmä jeden jej odsek, kde sa píše: „Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia boli stvorení ako seberovní, že ich Stvoriteľ obdaril určitý- mi neodňateľnými právami, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. Že na zabezpečenie týchto práv si ľudia vytvárajú vlády, odvodzujúce svoju oprávnenú moc zo súhlasu tých, ktorým vládnu. Že kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, ľud má právo zmeniť ju alebo zrušiť a vytvoriť vládu novú, ktorá by sa zakladala na takých zásadách a mala právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za najvhodnejšie, aby zaručil svoju bezpečnosť a šťastie.“

Čo ale je toto „osobné šťastie“? K čomu všetkému nás toto naše „základné právo“ oprávňuje? Čo všetko si ním vieme a chceme ospravedlniť? Čo všetko zlé sa v jeho mene napácha(lo)? Koľko amerických snov stroskotalo a ostalo len zničené bojové pole?

Pavol Liška a Kelly Copperová si s tanečník- mi skupiny EnKnapGroup rok a pol vymieňali klasické listy. To bol podklad pre vznik textu, ktorý nakoniec napísal Pavol s Kelly vo veršoch. V texte sa mieša „vysoké“ a „nízke“, banalita jazyka s filozofickými odkazmi v hutnom, po- stmodernom, originálnom štýle a v bravúrnom prednese členov EnknapGroup, najmä Benceia Mezeia, hlavného hrdinu pomyselnej a čias- točne aj reálnej tanečnej skupiny, ktorá sa aj na javisku volá EnKnapGroup. Okrem rôznych odkazov na westernové filmy, poklesnutú kultúru, ale i tzv. vysoké žánre, je zaujímavé, že jedným z choreografických prvkov je aj archaický kovbojský tanec.

Hravosť a humor je leitmotívom inak politicky kritickej performancie, ktorá satirickou formou s ľahkosťou poukazuje na to, čo všetko sa môže skrývať za (osobným či spoločenským) hľadaním šťastia.

Nielen spoločensko-kritický rozmer je tým, čo na Práve na šťastie zaujme. Aj sebareferenčná rovina je tu vymyslená originálne. Tanečníci stvárňujú svoje postavy čiastočne ako fiktívne a čiastočne do nich vkladajú aj niečo zo seba. Tvoria spolu akéhosi kolektívneho hrdinu, vedeného Benceiom Mezeiom. Ten si predstavuje, že je scenárista, a dovedie ich vo svojom pomyselnom filme až na bojové polia do Iraku, medzi lietajúce drony. Práve tam má ich umenie zmieriť znepriatelené strany. Dokáže to však? Kolektív a autorská tvorba je pre Nature Theater of Oklahoma dôležitým prvkom. Pavla Lišku a Kelly Copperovú zaujíma úplná prítomnosť performera  na  javisku,  jeho  angažovanosť a zároveň spoločná intenzívna tvorba plná improvizácií. Na rozdiel od „klasického“ divadla je tu rozhodujúci samotný proces tvorby, transformácia, nielen výsledok, ktorý potom divák vidí na javisku. Nie estetický objekt, ale umenie ako kontinuálna činnosť je v centre ich záujmu. Nie náhodou čerpajú z dedičstva happeningu a performance art. Hlásia sa k takým umelcom, akými sú napr. Marcel Duchamp, Alan Kaprow, John Cage či francúzske filmárske duo Jean-Marie Straub a Daniele Huillet.

Ďalším charakteristickým znakom tvorby Na- ture Theater of Oklahoma je prelínanie žánrov a multimediálne umenie. Zaujíma ich nie, bez- chybný cieľ – divadelná inscenácia, ale skôr to nedokonalé, čo vznikne v procese tvorby. Divák si v ich produkciách na začiatku osvojí daný slovník, s ktorým Nature Theater of Oklahoma narába, a potom už len stačí pristúpiť na hru a byť aktívnym článkom v divadelnom evente.

Martina Vannayová

Tvojou hlavou bežia absurdné obrazy z televízie: Trump prijíma svojich stúpencov v hale svojej veže, Trump hrdo drží podpísané výkonné nariadenia v Bielom dome, filmy Quentina Tarantina, paródie Jona Stewarta a Stephena Colberta. Ale Eugene O’Neill, Arthur Miller a Anton Čechov sa objavujú tiež. V texte, ktorý ako vždy nádherne napísali Liška s Copperovou.

Joost Ramaer, Theaterkrant.nl, 10. 3. 2017

tvorcovia

koncepcia, text a réžia: Pavol Liška, Kelly Copper
tvorcovia a performeri: EnKnapGroup: Luke Thomas Dunne (GB), Ida Hellsten (SE), Bence Mezei (HU), Lada Petrovski Ternovšek (HR), Jeffrey Schoenaers (BE), Ana Štefanec (SI)
svetelný dizajn: Luka Curk
kostýmový dizajn: Katarina Škaper
realizácia kostýmov: Atelje d.o.o.
režisér skúšok: Tanja Skok
inšpicient: Luka Curk
technická realizácia: Španski Borci/EN-KNAP Technical Team
výkonný producent: Karmen Keržar
produkcia: EN-KNAP Productions
koprodukcia: Théâtre de la Ville, steirischer herbst

režisér

Kelly Copperová (1971) a Pavol Liška (1973) Pavol Liška sa narodil na Slovensku, pred časom sa presťahoval do USA, kde sa stal magistrom umenia na Columbia University. Kelly Copperová pochádza z Floridy a s rovnakým titulom absolvovala Brooklyn College. Režiséri Copperová a Liška tvoria v The Nature Theater of Oklahoma v hravej, ale formálne prísnej a esteticky inovatívnej spolupráci a s každým novým projektom spochybňujú a znovu objavujú svoju umeleckú identitu. Obaja režiséri viedli kurzy performancie v P.A.R.T.S. v Bruseli a prednášali na Harvarde, Temple, New York University, Novej škole pre výskum spoločnosti, Bard College a na Columbia University, workshopy v Hamburgu, učili aj na Nórskej divadelnej akadémii vo Fredrikstade. Pod vedením Pavla Lišku a Kelly Copperovej dostal súbor Nature Theater of Oklahoma prestížnu off-broadwayskú divadelnú cenu OBIE, obaja režiséri získali Doris Duke Performing Artist Award 2013 a ďalšie významné ocenenia. Pavol Liška a Kelly Copperová sa na MF Divadelná Nitra predstavia po prvý raz.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk

.