Zvizdaľ (Černobyľ tak ďaleko, tak blízko)

súbor BERLIN, Antverpy, Belgicko, 2017
Autor: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
Réžia: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson

o inscenácii

Asi 90 miest a dedín v okolí Pripjate bolo evakuovaných po výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986. Okruh niekoľkých desia- tok kilometrov od elektrárne sa zmenil na zem nikoho, dnes označovanú Černobyľská zóna. Pôvodní obyvatelia boli takmer ihneď masovo vysídlení mimo oblasť zamorenú radiáciou, avšak aj napriek príkazu a riadenej evakuácii sa zopár z nich rozhodlo zostať, vzdorujúc zákazu i nebezpečenstvu. Život na novom mieste vymenili za pokojný, ale strastiplný život za závorou, ďaleko od civilizovaného sveta, odkázaní sami na seba v prostredí, ktoré nazývajú domovom. Medzi pár desiatok ľudí, ktorí žili a naďalej žijú v dnes už neexistujúcich dedinách v Černobyľskej zóne, patria aj Nadja a Petro Opanasovič Lubenoc, poslední obyvatelia dediny Zvizdaľ. Výbuch v jadrovej elektrárni zasiahol do ich životov vo vtedy už zrelom veku. Zvizdaľ, ktorý sa mal stať miestom duchov, bol pre nich a ich predkov domovom už od nepamäti. Len jediný raz v živote jeden z manželov dedinu na istý čas opustil – bol to Petro, ktorý musel absolvovať povinnú vojenskú službu.

Tridsať rokov od výbuchu žijú Nadja a Petro bez prívodu elektriny a telefonického signálu, v absolútnej izolácii, pre ktorú sa sami rozhodli. V srdci prírody, ktorá sa postupne vyrovnáva s pretrvávajúcou radiáciou, obklopení poliami a v spoločnosti niekoľkých hospodárskych zvierat, ktoré s postupujúcim časom postupne hynú. Bolo to v roku 2011, keď sa tvorcovia antverpského kolektívu BERLIN po prvý raz rozhodli navštíviť Zvizdaľ a staručký manželský pár. Tak sa začal viac ako päťročný cyklus pravidelných návštev a práce na projekte Zvizdaľ (Černobyľ tak ďaleko, tak blízko). Na to, aby mohli Bart Baele, Yves Degryse a Cathy Blissonová filmovať a umelecky spracovať život starčekov, museli si postupne získavať ich dôveru. Od otázok smerujúcich k odôvodneniu ich životného rozhodnutia zostať sa tak časom dostali až k fundamentálnym otázkam ľudského bytia – o samote, láske, zdraví či smrti a strachu z nej.

Okrem neobyčajného príbehu je pozoruhodná aj forma spájajúca divadlo a film, ktorou sa tvorcovia rozhodli tento príbeh sprostredkovať divákom. Materiál v podobe dokumentárne- ho filmu sprevádzajú na javisku živé zábery hodnoverných makiet tohto ukrajinského gazdovstva v rôznych ročných obdobiach. Na nich sú zaznamenané udalosti, ktoré sa odohrali v čase mimo návštev tvorcov. Zároveň tiež zhmotňujú pohľad na náročnosť života v zdraviu škodlivom prostredí na severe Ukrajiny, s ťaž- kou možnosťou obživy. Obraz z autentických dokumentárnych záberov tak dopĺňa plastický obraz skutočnosti, ktorý si diváci vytvárajú pri blízkom nazeraní na miniatúry.

Podobne ako v mnohých ďalších projektoch, aj tu tvorcovia kolektívu BERLIN prinášajú jedinečný pohľad na svet a nezvyčajné životy neraz obyčajných ľudí. V prípade Zvizdaľu sa v ňom snúbi ťažoba života na hrane so subtílnym príbehom Baby a Deda, ktorí nikdy neprestali žiť jeden pre druhého. „Ľúbil som ju, keď bola mladá, a ľúbim ju aj teraz, keď je stará. Je to moja Baba,“ hovorí Petro. Najnovšia časť voľného cyklu s názvom Holocén je teda príbehom o statočnosti, ale aj o láske k domovu, k životu a k blížnemu.

Ján Balaj

„Antverpské duo BERLIN vybudovalo o Zvizdale majstrovskú divadelnú montáž. Publikum sedí na oboch stranách filmovej obrazovky. Pod ňou sú tri veľké modely: farma v lete, na jeseň a v zime. Kamera na robotickej ruke sa vznáša nad zátiším. Obklopuje neprístupné územie, ktoré sa snaží preniknúť hlboko do vnútra ich intimity. Aký úžasný kontrast: súčasná moderná vizuálna kultúra stojí tvárou v tvár s prastarými silami zaburinenej prírody a surovým inštinktom prežitia...“

Geert Van der Speeten, De Standaard, 17. 5. 2016

„Priestor je zaplnený veľkou obojstrannou obrazovkou. Publikum sedí na oboch stranách, obrazovky, akoby v priestore filmovaných obrazov. Pod obrazovkou stoja tri modely domu, stodoly, plotu. Tri identické kópie na jeseň, v zime a v lete, ako nejaký druh pôdy nikoho pod dokonale bielou obrazovkou, kde sa všetko začína.“

Tuur Devens, theaterkrant.nl, 17. 5. 2016

tvorcovia

koncepcia: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
spolu s Nadia & Pétro Opanassovitch Lubenoc
scénografia: Manu Siebens, Ina Peeters, BERLIN
rozhovory: Yves Degryse, Cathy Blisson
kamera a úpravy: Bart Baele, Geert De Vleesschauwer
zvukové nahrávky: Toon Meuris, Bas de Caluwé, Manu Siebens, Karel Verstreken
interprétka: Olga Mitronina
zvuková stopa a mix: Peter Van Laerhoven
komunikácia/produkcia: Laura Fierens
manažment: Kurt Lannoye
administratívna podpora: Jane Seynaeve
koprodukcia: Het Zuidelijk Toneel [Tilburg, NL], PACT Zollverein [Essen, DE], Dublin Theatre Festival [IE], le CENTQUATRE [Paris, FR], Kunstenfestivaldesarts [Brussels, BE], Brighton Festival [UK], BIT Teatergarasjen-House on Fire [Bergen, NO], Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main [DE], Theaterfestival Boulevard [Den Bosch, NL], Onassis Cultural Centre [Athens, GR]. BERLIN is associated artist to le CENTQUATRE [Paris, FR].

režisér

súbor BERLIN

Antverpský kolektív BERLIN založili v roku 2003 Bart Baele a Yves Degryse spolu s Caroline Rochlitz. Venujú sa tvorbe multimediálnych projektov, ktoré vznikajú pod hlavičkou viacerých cyklov. Jedným z nich je cyklus Holocén (aktuálna geologická éra), v rámci ktorého tvorcovia prinášajú príbehy z rozličných miest a ľudí z rozličných kútov sveta. Vybavení otázkami a filmárskou technikou navštívili tvorcovia viaceré svetové metropoly (Moskva, Jeruzalem, Lisabon), ale aj takzvané mestá duchov – coloradské banícke mesto Bonanza, hlavné mesto najsevernejšieho kanadského teritória Iqualit a najnovšie ukrajinskú dedinu Zvizdaľ, v ktorej vznikla časť cyklu Holocén. Jednotlivé diela charakterizuje práca s dokumentárnym materiálom a interdisciplinárny prístup k tvorbe. BERLIN tvorí primárne pre divadlo, ich preferovaným vyjadrovacím prostriedkom sú však dokumentárne filmové zábery, ktoré na scéne prepájajú napríklad so živou hudbou, a vytvárajú tak nevšedné portréty ľudí a miest naprieč planétou. Na MF Divadelná Nitra sa tvorcovia zo súboru BERLIN predstavia po prvý raz.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: SK, EN, UA

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk