Zvizdal (Chernobyl so far, so close)

company BERLIN, Antwerp, Belgium, 2017
Authors: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
Directed by Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson

about the production

Asi 90 miest a dedín v okolí Pripjate bolo evakuovaných po výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986. Okruh niekoľkých desia- tok kilometrov od elektrárne sa zmenil na zem nikoho, dnes označovanú Černobyľská zóna. Pôvodní obyvatelia boli takmer ihneď masovo vysídlení mimo oblasť zamorenú radiáciou, avšak aj napriek príkazu a riadenej evakuácii sa zopár z nich rozhodlo zostať, vzdorujúc zákazu i nebezpečenstvu. Život na novom mieste vymenili za pokojný, ale strastiplný život za závorou, ďaleko od civilizovaného sveta, odkázaní sami na seba v prostredí, ktoré nazývajú domovom. Medzi pár desiatok ľudí, ktorí žili a naďalej žijú v dnes už neexistujúcich dedinách v Černobyľskej zóne, patria aj Nadja a Petro Opanasovič Lubenoc, poslední obyvatelia dediny Zvizdaľ. Výbuch v jadrovej elektrárni zasiahol do ich životov vo vtedy už zrelom veku. Zvizdaľ, ktorý sa mal stať miestom duchov, bol pre nich a ich predkov domovom už od nepamäti. Len jediný raz v živote jeden z manželov dedinu na istý čas opustil – bol to Petro, ktorý musel absolvovať povinnú vojenskú službu.

Tridsať rokov od výbuchu žijú Nadja a Petro bez prívodu elektriny a telefonického signálu, v absolútnej izolácii, pre ktorú sa sami rozhodli. V srdci prírody, ktorá sa postupne vyrovnáva s pretrvávajúcou radiáciou, obklopení poliami a v spoločnosti niekoľkých hospodárskych zvierat, ktoré s postupujúcim časom postupne hynú. Bolo to v roku 2011, keď sa tvorcovia antverpského kolektívu BERLIN po prvý raz rozhodli navštíviť Zvizdaľ a staručký manželský pár. Tak sa začal viac ako päťročný cyklus pravidelných návštev a práce na projekte Zvizdaľ (Černobyľ tak ďaleko, tak blízko). Na to, aby mohli Bart Baele, Yves Degryse a Cathy Blissonová filmovať a umelecky spracovať život starčekov, museli si postupne získavať ich dôveru. Od otázok smerujúcich k odôvodneniu ich životného rozhodnutia zostať sa tak časom dostali až k fundamentálnym otázkam ľudského bytia – o samote, láske, zdraví či smrti a strachu z nej.

Okrem neobyčajného príbehu je pozoruhodná aj forma spájajúca divadlo a film, ktorou sa tvorcovia rozhodli tento príbeh sprostredkovať divákom. Materiál v podobe dokumentárne- ho filmu sprevádzajú na javisku živé zábery hodnoverných makiet tohto ukrajinského gazdovstva v rôznych ročných obdobiach. Na nich sú zaznamenané udalosti, ktoré sa odohrali v čase mimo návštev tvorcov. Zároveň tiež zhmotňujú pohľad na náročnosť života v zdraviu škodlivom prostredí na severe Ukrajiny, s ťaž- kou možnosťou obživy. Obraz z autentických dokumentárnych záberov tak dopĺňa plastický obraz skutočnosti, ktorý si diváci vytvárajú pri blízkom nazeraní na miniatúry.

Podobne ako v mnohých ďalších projektoch, aj tu tvorcovia kolektívu BERLIN prinášajú jedinečný pohľad na svet a nezvyčajné životy neraz obyčajných ľudí. V prípade Zvizdaľu sa v ňom snúbi ťažoba života na hrane so subtílnym príbehom Baby a Deda, ktorí nikdy neprestali žiť jeden pre druhého. „Ľúbil som ju, keď bola mladá, a ľúbim ju aj teraz, keď je stará. Je to moja Baba,“ hovorí Petro. Najnovšia časť voľného cyklu s názvom Holocén je teda príbehom o statočnosti, ale aj o láske k domovu, k životu a k blížnemu.

Ján Balaj

„Antverpské duo BERLIN vybudovalo o Zvizdale majstrovskú divadelnú montáž. Publikum sedí na oboch stranách filmovej obrazovky. Pod ňou sú tri veľké modely: farma v lete, na jeseň a v zime. Kamera na robotickej ruke sa vznáša nad zátiším. Obklopuje neprístupné územie, ktoré sa snaží preniknúť hlboko do vnútra ich intimity. Aký úžasný kontrast: súčasná moderná vizuálna kultúra stojí tvárou v tvár s prastarými silami zaburinenej prírody a surovým inštinktom prežitia...“

Geert Van der Speeten, De Standaard, 17. 5. 2016

„Priestor je zaplnený veľkou obojstrannou obrazovkou. Publikum sedí na oboch stranách, obrazovky, akoby v priestore filmovaných obrazov. Pod obrazovkou stoja tri modely domu, stodoly, plotu. Tri identické kópie na jeseň, v zime a v lete, ako nejaký druh pôdy nikoho pod dokonale bielou obrazovkou, kde sa všetko začína.“

Tuur Devens, theaterkrant.nl, 17. 5. 2016

creators

concept: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson
with Nadia & Pétro Opanassovitch Lubenoc
scenography: Manu Siebens, Ina Peeters, BERLIN
interviews: Yves Degryse, Cathy Blisson
camera & editing: Bart Baele, Geert De Vleesschauwer
sound recordings: Toon Meuris, Bas de Caluwé, Manu Siebens, Karel Verstreken
interpreter: Olga Mitronina
soundtrack & mixing: Peter Van Laerhoven
communication/production: Laura Fierens
business management: Kurt Lannoye
administrative support: Jane Seynaeve
co-producers: Het Zuidelijk Toneel [Tilburg, NL], PACT Zollverein [Essen, DE], Dublin Theatre Festival [IE], le CENTQUATRE [Paris, FR], Kunstenfestivaldesarts [Brussels, BE], Brighton Festival [UK], BIT Teatergarasjen-House on Fire [Bergen, NO], Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt am Main [DE], Theaterfestival Boulevard [Den Bosch, NL], Onassis Cultural Centre [Athens, GR]. BERLIN is associated artist to le CENTQUATRE [Paris, FR].

director

BERLIN Company

The Antwerp-based company BERLIN was founded in 2003 by Bart Baele and Yves De- gryse, along with Caroline Rochlitz. The company works on multimedia projects divided into several cycles. One of these cycles is Holoceen (the current geological era), in which the authors present the stories of various cities and people from different corners of the world. Armed with questions and filmmaking technology, the creators have visited several world metropolises (Moscow, Jerusalem, Lisbon), but also so-called ghost towns – the former mining town of Bonanza in Colorado, the capital of Canada’s most northernmost territory Iqualiut, and most recently the Ukrainian town of Zvizdal, where they produced a new instalment in the Holoceen series. Their works are characterised by the use of documentary material and an interdisciplinary approach. BERLIN, in the first instance, create for the theatre, but their preferred means of expression is documentary footage, which they combine on stage with, for instance, live music – they are thus able to create unusual portraits of people and cities across the planet. BERLIN will appear for the first time at the IF Divadelná Nitra.

Materials available

Video of the production: yes

script of the production: SK, EN, UA

If you are interested in these materials, write to archivy@nitrafest.sk