Apocalypse

Nowy Teatr, Warsaw, Poland, 2015
Author: Tomas Śpiewak
Directed by Michał Borczuch

One Gesture

Nowy Teatr Warsaw, Poland, 2017
Directed by Wojtek Ziemilski