Kantor Downtown

Teatr Polski Bydgoszcz, Poland, 2016
Author: Joanna Krakowska, Magda Mosiewicz, Wiktor Rubin
Directed by Jolanta Janiczak, Joanna Krakowska, Magda Mosiewicz, Wiktor Rubin