Poverty

Pôtoň Theatre, Bátovce, 2012
Author: Michal Ditte
Directed by Iveta Ditte Jurčová