Masterpiece

Sláva Daubnerová, Slovakia, 2020
author: Sláva Daubnerová
directed by Sláva Daubnerová

Solo Lamentoso

Sláva Daubnerová, Bratislava, 2016
Author: Sláva Daubnerová
Directed by: Sláva Daubnerová

Miracles

Pôtoň Theatre, Debris Company, Honey and Dust, Sláva Daubnerová, Bratislava, 2017
Directed by Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte