Masterpiece

Sláva Daubnerová, Slovensko, 2020
autor: Sláva Daubnerová
režisér: Sláva Daubnerová

o inscenácii

Byť umelcom či nebyť?

Významná slovenská režisérka a performerka, Sláva Daubnerová, končí svoju dôležitú životnú etapu. Dielom Masterpiece sa lúči s kariérou performerky.

Masterpiece alebo opus magnus (latinsky veľké dielo) označuje vrcholné dielo autora (spisovateľa, maliara, skladateľa či vedca). Sporne sa ním označuje jediné a najznámejšie umelecké dielo, ktoré sa dostáva do učebníc či encyklopédii.

Sólová pohybovo-vizuálna inscenácia inšpirovaná vnútorným nepokojom, ktorý vedie človeka k objavovaniu. Izolácia, tvorivý proces, pochybnosti, neustále hodnotenie práce, spracovanie (ne)úspechu – kolobeh, v ktorom sa umelci pohybujú pri tvorbe nového diela.

Inscenácia Masterpiece nahradila v programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 pôvodne plánovanú inscenáciu Komedia česká o bohatci a Lazarovi, zrušenú v dôsledku pandémie COVID-19.