Proces

Nové Divadlo, Nitra, Slovensko, 2020
autor: Franz Kafka
režisér: Šimon Spišák

o inscenácii

Absurdno-satirická inscenácia na motívy románu výnimočného spisovateľa Franza Kafku z roku
1915. Človek na neznámom mieste, v zajatí „nečitateľnej“ inštitúcie, bez prezumpcie neviny,
súkromia a pravidiel. Spoločenský i osobný pranier a nakoniec dopredu určený ortieľ… Mrazivo
aktuálny príbeh?

Inscenácia Proces nahradila v programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 pôvodne plánovanú inscenáciu Tichá noc, tmavá noc, zrušenú v dôsledku pandémie COVID-19