Právo na šťastie

EnKnapGroup, Ľubľana, Slovinsko/ Nature Theater of Oklahoma, New York, USA, 2017
Autor: Pavol Liška, Kelly Copperová
Réžia: Pavol Liška, Kelly Copperová