Tropical Elation

TR Warszawa (before Teatr Rozmaitości), Warsaw, Poland, 1997
Author: Stanisław Ignacy Witkiewicz
Directed by Grzegorz Jarzyna/ Grzegorz Horst d’Albertis/ Horst Leszczuk