Hamlet je mŕtvy – Faust je hladný

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Nitra, 2016
Autor: Ewald Palmetshofer
Réžia: Svetozár Sprušanský, Braňo Holiček

o inscenácii

Dve kánonické postavy svetovej dramatickej literatúry, Hamlet a Faust, sa na nitrianskom javisku ocitajú vedľa seba, ale s rešpektom voči sebe. Nie sú to však hrdinovia dávnych čias, ale dnešní tridsiatnici, pre ktorých otázka byť či nebyť a boj dobra a zla stráca existenciálne opodstatnenie. Čo týchto novodobých menovcov spája so Shakespearovým Hamletom a Goetheho Faustom, je výpoveď o svete a o mieste dnešného mladého človeka v ňom. Ewald Palmetshofer, úspešný rakúsky dramatik, vo svojich dvoch hrách Hamlet je mŕtvy a Faust je hladný a zabehla mu Grétka zobrazuje hameltovsko-faustovských jedincov neschopných zaradiť sa do malomeštiackej konvenčnej spoločnosti. Jeho postavy narážajú na pretvárku, marazmus skrachovaných vzťahov, čo ich vedie k sebadeštrukcii. Ak splynú so spoločnosťou, stávajú sa rovnako skazenými.

Nitrianske divadlo sa rozhodlo pre dramaturgický experiment a uviedlo oba texty, inak napísané samostatne s rozdielom dvoch rokov, v jeden večer v réžii dvoch režisérov – Svetozára Sprušanského a Braňa Holička.

V inscenácii Hamlet je mŕtvy sa pár súrodencov Mani a Dani vracia domov na oslavu 95. narodenín svojej babičky a zároveň na pohreb svojho kamaráta. Stretávajú sa tu s niekdajšími priateľmi, mladým manželským párom Olim a Bínou. Kontrast a stret dvoch odlišných svetov. Do budúcnosti beznádejne hľadiaci súrodenci sa ocitajú zoči-voči pokrytecky sa tváriacej naivite, optimizmu a šťastne pôsobiacim manželom. Mladí tridsiatnici sa konfrontujú so svojou prazvláštnou rodinou a vzťahmi v nej, aby napokon uviazli v osamotení, dezilúzii a frustrácii zo sveta okolo. Je to ich jediná možná cesta na prežitie v prostredí pretvárky, klamstiev a záhadnej smrti starej mamy. Neveria, že by mohli byť šťastní, v ničom nevidia zmysel ani perspektívu. Hamlet a Boh sú vo svete Mani a Dani, čiže v dnešnom svete, mŕtvi. Inscenácia Svetozára Sprušanského je rodinnou drámou existenciálneho rozmeru. Režisér sa v duchu autora sústreďuje na bizarné rodinné vzťahy, vplyvom ktorých sa z oboch súrodencov stávajú jedinci nezaraditeľní do spoločenských väzieb. Sprušanskému sa prostredníctvom hercov darí zachytiť istú snahu o vzdor, ktorá však končí v zúfalom stave prežívania, ale nie žitia. Ako režisér a dramaturg v jednej osobe dbá na motivácie postáv, kladie dôraz rovnako na slovo, ako aj na konanie na scéne.

Braňo Holiček na rozdiel od Sprušanského v druhej časti dvojinscenácie Faust je hladný stavia všetky tri prítomné partnerské dvojice na scénu, kde ich neidividualizuje, ale robí z nich jeden chór. Jeden voice-band. Všetci prichádzajú v čiernom a nesú truhlu. Postupne sa presúvajú pred mikrofóny, aby jednotlivo či zborovo odkrývali vzájomné vzťahy a smrť na scéne prítomného dieťaťa, akejsi novodobej Margarétky, ktorú zničila faustovská diabolsky egoistická túžba a hlad. Pokrytectvo a deštrukčná morálka víťazne a jednoznačne prevyšujú čistotu a naivitu. Tak ako v Goetheho Faustovi, aj v 21. storočí Margarétka podlieha a zomiera. V Holíčkovej réžii sa v úlohe Margarétky vystriedajú všetky tri ženské postavy a Fausta si zahrajú rovnako všetci traja herci na javisku. Práca s mikrofónmi, hlasmi a filmovými strihmi dodáva inscenácii presnosť. Pochmúrnu a pohrebnú atmosféru karu zase znásobuje vecnosť a strohosť hereckého prejavu umožnená práve jasnou formou a koncepciou.

Obe inscenácie prinášajú kritický pohľad na súčasnosť a najmä na generáciu ľudí, ktorí vo svojich tridsiatich rokoch udávajú trend spôsobu života. Nitrianske divadlo výberom Palmetshoferových drám a ich spojením do jedného večera reaguje na aktuálny spoločenský problém a prináša dramatickú analýzu súčasnosti.

Dáša Čiripová

„Ak bude Divadlo Andreja Bagara chcieť, s inscenáciou Hamlet je mŕvy – Faust je hladný má veľkú šancu osloviť celkom nové publikum. Také, ktoré sotva dokážu zaujať banálne zápletky bláznivých komédií a archaický divadelný jazyk. To, ktoré vyrástlo na štýlových seriáloch ako Breaking Bad (u nás Perníkový tatko), alebo ktoré číta radšej Lyotarda ako Evitu Urbaníkovú. V Nitre aj na Slovensku je takých ľudí určite viac, ako si, bohužiaľ, vedenia divadiel zvyčajne myslia. Inscenácia môže zároveň aj bežným nitrianskym divákom sprostredkovať novú estetickú a intelektuálnu skúsenosť.“

Dominika Široká: Vykročiť z mainstreamu. kød č. 9, roč. 9., s- 10-17

tvorcovia

réžia: Svetozár Sprušanský, Braňo Holiček
dramaturgia: Svetozár Sprušanský
preklad: Katarína Motyková
scéna a kostýmy: Dorota Cigánková, Nikola Tempír
pohybová spolupráca: Barbora Miková
videoprojekcie: Gabriela Zigová
osoby a obsadenie: Mani, syn: Jakub Rybárik, Dani, dcéra: Barbora Andrešičová, Karolin, matka: Daniela Kuffelová, Kurt, otec: Marcel Ochránek, Bine, dobrá priateľka: Jana Kovalčíková, Oli, dobrý priateľ: Roman Poláčik, Fritz: Juraj Hrčka, Anne: Anna Čonková, Paul: Juraj Ďuriš, Inez: Jana Labajová, Robert: Tomáš Turek, Tanja: Alena Pajtinková

režisér

Svetozár Sprušanský (1971) pôsobí ako umelecký šéf a šéfdramaturg Divadla Andreja Bagara v Nitre. Ako režisér hosťoval vo viacerých divadlách na Slovensku a v zahraničí: Chapter Art Cardiff vo Veľkej Británii či v Divadle v Dlouhé v Prahe. Vo svojej tvorbe zachytáva realitu prostredníctvom hier súčasných autorov, druhá línia jeho tvorby je provokatívna interpretácia diel ruských klasikov. Na Divadelnej Nitre hosťoval s viacerými inscenáciami: 2000 – Čajka A. P. Čechova, 2002 – Vyberač Milana Uhdeho, 2003 – Čechovove Tri sestry, 2004 – Bezkyslíkovce Ingmara Villqista a 2009 – Čechovov Višňový sad. Za inscenáciu aj réžiu Troch sestier získal ocenenie kritiky Dosky a v tých istých kategóriách bol nominovaný za inscenácie Čajka, Ujo Váňa a Višňový sad. Je držiteľom niekoľkých Cien Literárneho fondu za réžiu aj dramaturgiu. Pracuje aj ako externý pedagóg na Katedre réžie a dramaturgie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave a ako autor a režisér rozhlasových hier.

Braňo (Branislav) Holiček (1985) populárny slovenský divadelný a filmový herec a režisér. Pôsobí v pražskom súbore Ypsilonka, ale aj v mnohých ďalších českých divadlách a účinkuje v českých televíznych a filmových produkciách. Získal Cenu Evalda Schorma za rok 2009 a 2011 za pôvodné hry Tmavomodrý svet (naruby) i Já. Za réžiu videoklipu Tomáša Klusa Sibyla bol nominovaný na cenu Anděl 2011. V roku 2012 bol nominovaný na cenu Český tučňák s absolventskou inscenáciou Masaker v Paríži, v roku 2013 získal Cenu Alfréda Radoka ako Talent roka.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk