Biblia

Divadlo Aréna, Bratislava, 2019
Réžia: Rastislav Ballek

o inscenácii

„Buď svetlo! A bolo svetlo.“ Znie skladba od Josepha Haydna Die Vorstellung des Chaos. Zrod, stvorenie. Prichádza začiatok čítania starobylého textu – Biblia. Pred očami diváka vzniká ako koncept hudobno‑divadelnej, ale i výtvarnej performancie. Režisér Rastislav Ballek spoločne s dramaturgičkou Sašou Sarvašovou v rámci tzv. občianskeho cyklu Divadla Aréna vybral fragmenty zo Starého zákona a Nového zákona, príbehy o stvorení sveta a človeka, obetovaní Izáka, úteku Židov z Egypta, Kristovo evanjelium a ďalšie.

Zásadným je rozhodnutie inscenačného tímu Bibliu „klasicky” neinscenovať (eliminovať tak princíp kázania), ale čítať. Akt čítania Biblie ako dramaturgický zámer, oprosťujúci od ilustrovania dramatických princípov jednotlivých podobenstiev, ponúka divákovi slobodnejší priestor na uvažovanie nad životom v intenciách biblických predpisov a podobenstiev. Túžba čítať a počúvať príbehy je pre nás niečím ako archetypálnou činnosťou. Biblia zobrazuje život cez morálne hodnoty, s ktorými sa divák môže konfrontovať. Nakoľko sa postavenie človeka zmenilo vzhľadom na rozsiahly technologický pokrok a zmeny v etických spoločenských systémoch? Kde sme pred Bibliou dnes? Aká je literárna a symbolická podoba Biblie v našom časovo priestorovom kontexte? V údeloch biblických hrdinov ľudia videli svoje problémy pod kontrolou boha. Čo je bibliou pre súčasného človeka? Aké príbehy hľadá a počúva, aby si overil svoje hodnoty? Je súčasný človek menej krutý a nekompromisný v porovnaní s hrdinami Starého zákona?

Slovenský komorný orchester pod vedením Edwalda Danela spoluvytvára jednotlivé kontemplatívne či emotívne atmosféry, znejú skladby Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Ivana Achera a ďalších skladateľov. Akčná maľba vytvára predely medzi jednotlivými obrazmi.

Tlmené emotívne gestá a pohyby sa minimalizujú na prenos na plátno, kde vybuchujú. Živá show však nesmeruje k výtvarnej abstrakcii, ale naopak, ku konkrétnemu aktu ukrižovania seba samého/boha. Farba, tieň, svetlo ako znak a symbol, škvrny, neohraničené kompozičné štruktúry, biele miesta tvoria krehké obrazy slabosti aj sily, vzostupov a pádov človeka v jeho každodenných zápasoch s bohom/so sebou samým. Rovnako nanášanie farieb na plátno zameriava pozornosť diváka na nezvratné konanie človeka – jeho činy. Akt rituálu dodáva čítaniu dynamiku a spoločne s jednotlivými zložkami inscenácie komponuje netradičný zážitok pre diváka.

Juraj Kukura v bielom obleku ako performer prináša do inscenácie svoju životnú skúsenosť ako neoddeliteľnú súčasť svojej hereckej interpretácie. Je to predovšetkým človek čítajúci Bibliu. Podľa tvorcov Biblia zobrazuje „… podobenstvá moderného človeka, zmietaného stratou viery, ktorú dnes nahrádza konzum. Skúšky, ktoré ľudstvu prináša dnešná doba, sa nelíšia od tých starozákonných, zrada a boj so sebou sa­mým sú rovnaké ako tie novozákonné.”

Ako hovorí režisér Ballek: „Myslím si, že každý, kto to uvidí a riskne to, keďže si predstaví pod Bibliou v divadle, pred scénickým čítaním, niečo, čo ho buď nezaujíma ako fanúšika divadla, alebo ho poburuje ako veriaceho a pravidelného návštevníka chrámov, tak si bude musieť pomenovať ten formát sám pre seba. Potrebovali sme – napriek tomu, že ide o čítanie, v javiskovom čase je to vlastne inscenácia – dramatický oblúk. A Sväté písmo, Starý zákon a Nový zákon v sebe obsahujú akýsi dramatický oblúk, ktorý sa začína stvorením, pokračuje prisľúbeniami Hospodinovými vyvolenému národu a končí sa pre nás kresťanov Ježišovou obeťou na kríži a jeho zmŕtvychvstaním. Toto bola línia, ktorú sme sa snažili sledovať.”

Júlia Rázusová

tvorcovia

scenár a réžia: Rastislav Ballek
dramaturgia: Saša Sarvašová
hudobná dramaturgia: Ewald Danel
hudba: Ivan Acher, Boaz Avni, Johann Sebastian Bach, Johann Georg Benda, Max Bruch, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Romuald Twardowski
dirigent: Ewald Danel
svetelný dizajn: Róbert Polák
hrajú: Juraj Kukura
Slovenský Komorný Orchester pod vedením Ewalda Danela v zložení: husle: Vladimír Bereník, Iveta Blažejová, Pavel Bogacz, Martina Karnoková, Michaela Karvay, Kristína Mihaliková, kontrabas: Marián Bujňák, violončelo: Andrej Gál, Katarína Kozelková, viola: Juraj Madari, Martin Petrík, Peter Zwiebel

režisér

Rastislav Ballek (1971) vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr absolvoval odbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil ako režisér vo viacerých významných divadlách na Slovensku i v Českej republike. V Mestskom divadle Žilina zastával v rokoch 2003 − 2008 post umeleckého šéfa. V Divadle Aréna vytvoril kultovú autorskú inscenáciu Tiso (Divadelná Nitra 2005) a režíroval inscenácie Kukura (Divadelná Nitra 2012), Holokaust (Divadelná Nitra 2013) či Rosmersholm (2013). V Opere Slovenského národného divadla režíroval vo svetovej premiére komornú operu Martina Burlasa Kóma (2007). Inscenácie a divadelné projekty Rastislava Balleka pravidelne hosťujú na domácich a zahraničných medzinárodných festivaloch (Divadlo v Plzni, Sterijino pozorje v srbskom Novom sade, Nová dráma Bratislava, Divadelná Nitra, festival Eurokaz v Záhrebe, Expo 2000 v Hannoveri). Ballek bol dvakrát nominovaný na cenu za najlepšiu réžiu v ankete Dosky. Cenu Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny 2004/2005 získala inscenácia Tiso, ktorú uviedlo divadlo Aréna podľa scenára a v réžii R. Balleka. V roku 2017 získal Cenu Stana Radiča za Objav roka na festivale Kremnické gagy za inscenáciu Ekonómia dobra a zla a jeho inscenácia Princípy newspeaku získala Cenu Počin [Poučn] na festivale KioSK 2017 za svetelný dizajn.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk