Príbehy stien

Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava, 2019
réžia: Katarína Aulitisová

o inscenácii

Inscenácia vznikla na podklade poviedok známych európskych autorov z antológie Príbehy stien Michaela Reynoldsa: Andrea Camillieri (O človeku, ktorý sa bál ľudí), Olga Tokarczuk (O mužovi, ktorý nemal rád svoju prácu), Heinrich Böll (Aj deti sú civilisti), Didier Daeninckx (Vianočná stena), Michael Reynolds (1969, 1989, 2009). Režisérka Katarína Aulitisová predkladá detskému divákovi angažované témy poviedok, ako je xenofóbia, nacionalizmus, populizmus, veľmi citlivo, hravo a invenčne. V auguste 2017 nastupuje do funkcie umeleckej šéfky Bratislavského bábkového divadla skúsená pedagogička, herečka a režisérka Katarína Aulitisová. Kontinuálne pokračuje v spolupráci s výtvarníčkou Markétou Plachou, s ktorou v roku 2006 v Slovenskej televízii pripravovali detskú televíznu reláciu, pokračovali na VŠMU, kde vzniklo pod ich vedením niekoľko bábkových a site specific projektov. Prvou divadelnou inscenáciou bola v roku 2011 adaptácia Zaseknutá bundička Miloša Macourka práve v Bratislavskom bábkovom divadle. Následne u kritiky aj publika zarezonovala inscenácia Na slepačích krídlach podľa knihy Ireny Brežnej, zachytávajúca praktiky socialistického režimu. Za scénografiu inscenácie bola Markéta Plachá nominovaná na Dosky 2017. Rovnako dramaturg Peter Galdík a Katarína Jánošová prispievajú k progresívnemu smerovaniu Bratislavského bábkového divadla v tvorbe nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

Ako hovorí režisérka Katarína Aulitisová: „Inscenačným zámerom Príbehov stien bolo vytvorenie mozaiky rôznorodých stien, múrov a hraníc, na ktoré ľudia v bežnom živote narážajú. Od politických cez spoločenské až po osobné.”

Vytváranie priestorov – reálnych alebo pomyselných, v ktorých je človek násilne izolovaný inými, ale aj dobrovoľne samým sebou, a to bez historického kontextu. Ako takéto bariéry vplývajú na jednotlivca? Sledujeme príbeh človeka, ktorého jeho vlastný, nereálny strach izoloval od iných, príbeh strážcu väzenskej nemocnice, ktorý si vytváral aj osobné neviditeľné múry, čo mu bránili byť ľudskejším, príbeh „čudáka”, ktorý bol pre svoju inakosť oddelený neviditeľnou hranicou od ostatných, príbeh pohraničníka, ktorý sa cítil šťastný, až keď prekročil hranicu zákona, príbeh vládcu, ktorý postavil okolo celej krajiny vysoký múr a nakoniec ho zabila jeho vlastná vášeň a presvedčenie. Rôznorodé, menej či viac komplikované príbehy rámcuje poviedka o múre, ktorý vytvorili rozvádzajúci sa manželia medzi sebou. Je to poviedka o dieťati, ktoré musí medzi takýmito múrmi žiť. Dá sa teda povedať, že cez politické a spoločenské hranice sa dostávame až k tým najzákladnejším – ku komunikácii so svojimi najbližšími. Táto univerzálna téma komunikácie robí inscenáciu divácky univerzálnou. Sami tvorcovia rozširujú vekovú hranicu inscenácie od 12 do 99 rokov.

Poetické obrazy v priebehu celej inscenácie zamestnávajú divácku pozornosť. Neustále premeny variabilnej scény poskytujú tvorcom zaujímavý priestor pre kreatívne riešenia dynamických mizanscén. Živé zvuky, rytmy a komponovaná hudba Fera Királyho v štýle sound artu dotvárajú jednotlivé atmosféry poviedok a prepájajú ich. Herci trpezlivo a presne pracujú na stavbe jednotlivých situácií. Každý z nich je rozprávačom jedného z príbehov. Zohraný tím ponúka koncentrovanú hereckú súhru pri práci s objektmi či bábkami.

Inscenácia bola doposiaľ ocenená Grand Prix na 10. festivale oživenej formy Maskarada v Rzeszowe v Poľsku (máj 2019), na 32. medzinárodnom divadelnom festivale Walizka v Lomži (jún 2019) získala Cenu za réžiu pre Katarínu Aulitisovú, Cenu za scénografiu pre Markétu Plachú a Cenu diváka za herecký výkon pre Ľubomíra Piktora.

Júlia Rázusová

tvorcovia

réžia, adaptácia: Katarína Aulitisová
koncept: Katarína Aulitisová a Markéta Plachá
Inscenácia vznikla na podklade poviedok z antológie Príbehy stien od Michaela Reynoldsa
Inscenovaní autori: Michael Reynolds, Andrea Camillieri, Olga Tokarczuk, Heinrich Böll, Didier Daeninckx
dramaturgia: Peter Galdík
scéna, bábky, kostýmy: Markéta Plachá
hudba: Fero Király
účinkujú: Anna Čonková, Jaroslava Hupková, Ľubomír Piktor, Lukáš Tandara, Peter Pavlík

režisér

Katarína Aulitisová (1964) vyštudovala bábkoherectvo na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Režijne spolupracovala v mnohých divadlách, prevažne na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Nemecku, Belgicku a Slovinsku, napríklad v Divadle Drak v Hradci Králové, v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, v Divadle Aréna v Bratislave a v Pantomimentheater Milana Sládka v Kolíne nad Rýnom. S Ľubomírom Piktorom založila v roku 1990 nezávislé Divadlo PIKI, podieľala sa na rôznych interaktívnych projektoch na festivaloch (Bábkarská Bystrica, Loutkařská Chrudim). V rokoch 1990 až 2009 vytvárala námet a scenár detskej TV relácie Elá hop, v ktorej aj účinkovala.

Od roku 2012 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Je autorkou divadelných adaptácií, divadelných hier a televíznych scenárov, spolupracuje s časopisom Slovenka na príbehoch o právach dieťaťa.

Za umeleckú činnosť s Divadlom PIKI získala vyše štyridsať ocenení za herecký výkon, scenár, réžiu, kreativitu či za najhumánnejšie posolstvo. Reprezentovala Slovenskú republiku na Dňoch slovenskej kultúry v Kanade a na festivale Eurokids vo Washingtone v USA.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk