Bez adresy – hra na tuláka

STEREO AKT, Budapešť, Maďarsko, 2019
Autor: Gábor Fábián a kol.
Réžia: Martin Boross

o inscenácii

Ľudí bez domova možno považovať za jednu z najzraniteľnejších, možno dokonca najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľstva. A určite jednu z najneslobodnejších. Bezdomovectvo je jedným z prejavov chudoby, no neznamená iba stratu obydlia, ale celý rad psychologických a sociálnych dôsledkov, ktoré z nej vyplývajú. Len veľmi malá časť ľudí bez domova si tento spôsob života zvolila dobrovoľne; väčšinou sa stali bezdomovcami následkom vážnych sociálnych udalostí. Podľa niektorých štatistík v Maďarsku stratia domov z rôznych dôvodov každý deň až 2 − 3 ľudia, no získať presné číslo je zložité. Bezdomovci prežívajú na miestach, ktoré nie sú vhodné na udržiavanie sociálnych vzťahov, na tvorenie zázemia a rozvoj osobnosti človeka. Aj preto je také zložité vyrovnať sa s touto situáciou a postupnými krokmi si nielen opäť obstarať domov, ale nadobudnúť aj možnosť participovať na spoločenských procesoch. Svedčí o tom aj viac ako 40 percent ľudí, ktorí sú bez domova už vyše desať rokov. Opätovné začlenenie bezdomovcov do spoločnosti je v záujme každého z nás – a to nielen z finančného hľadiska, ktorým sa, žiaľ, často argumentuje. Zaradenie zraniteľných skupín do verejného života a ich participácia na ňom vytvára predpoklady pre scitlivenie spoločenstva a šírenie životných príbehov a skúseností, ktoré úspešní a začlenení nemajú.

Divadlo je ideálnym priestorom na komunikovanie takýchto skúseností, obzvlášť v prípade, ak sa v publiku podarí navodiť atmosféru participácie. Dokázalo to mnoho príkladov divadelných diel a udalostí, ktoré vznikli v situácii spoločenského či politického útlaku. V takomto ovzduší sa ocitli aj bezdomovci v Maďarsku, kde bolo ústavným zákonom v roku 2018 zakázané bezdomovectvo, teda voľný pohyb ľudí bez domova a prespávanie na ulici. Umelecká skupina STEREO AKT, združená okolo režiséra Martina Borossa, vznikla v roku 2013 a zameriava sa na tvorbu divadelných udalostí, v ktorých sa experimentuje s rôznymi formami participácie publika. Na situáciu, ktorá bezdomovcom vznikla, reagovali STEREO AKT vytvorením interaktívnej performatívnej hry Bez adresy hra na tuláka, v ktorej publikum rozhoduje o osudoch troch rozličných postáv rôzneho veku a pohlavia. Spája ich skutočnosť, že sú dlhodobo bez domova. Počas divadelnej udalosti prevedú štyria herci (medzi nimi je aj skutočný človek bez domova a sociálny pracovník) publikum interaktívnym participačným procesom. V jeho rámci sa rozhodnutia o vývoji príbehov postáv prijímajú spoločne, na základe diskusií hercov s publikom. Udalosť má niekoľko herných pravidiel – okrem iného sa tu používajú herné peniaze podobným spôsobom ako v hre Monopoly, postavy získavajú „životy“, publikum má za úlohu svojim hrdinom, žijúcim na budapeštianskej ulici, pomôcť dosiahnuť čo najlepšie výsledky s daným mesačným príjmom, výdavkami a životnými okolnosťami. Vďaka kontrole nad performatívnou situáciou sa v tomto prípade dokáže publikum omnoho väčšmi ponoriť do osudov postáv.

Zaujímavý je aj zážitok participatívneho rozhodovacieho procesu, ktorý umožňuje demokratické zapojenie všetkých zúčastnených. Scénické dielo Bez adresy hra na tuláka však nikdy nenechá divákov skĺznuť do povrchného dojmu, že bezdomovectvo je niečo ako hra. Akékoľvek rozhodnutie publika – či prijme bezdomovca domov, umiestni ho do ubytovne alebo ho nechá spať na ulici – neovplyvní realitu. Dokiaľ budú na ulici bude úroveň ukazovateľa herných „životov“ u hrdinov hry neustále klesať. Podobne sú jednotlivé príbehy a rozhodnutia publika nastavené tak, aby nedochádzalo k vulgarizácii problému, ale k scitlivovaniu publika, porozumeniu a prekonávaniu predsudkov a skratkovitých záverov. Napokon, už titul varuje pred zjednodušujúcim zamieňaním bezdomovectva s tuláctvom.

Ján Šimko

tvorcovia

réžia: Martin Boross
dramaturgia: Ambrus Ivanyos
vedúci hry, expert: Réka Szenográdi
hudba: István Rimóczi
scéna a kostýmy: Zita Schnábel
grafický dizajn: Luca Szabados
tvorcovia hry: Ágnes Tar, László Bass, Bálint Csató, Márton Gosztonyi, Róbert Jakus
konzultant: László Bass
asistenti produkcie: Tímea Török, Dóra Tési
produkčný manažér: Dóra Trifonov
účinkujú: Gyula Balog, Mária Kőszegi, Zola Szabó
koprodukcia: Alter Art
podpora prezentácie na Divadelnej Nitre: Nemzeti Kulturális Alap, Maďarsko, Balassiho inštitút / Maďarský inštitút v Bratislave, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Maďarsko

režisér

Martin Boross (1988) študoval dramaturgiu na Univerzite divadelných a filmových umení v Budapešti (2007 − 2013). Je umeleckým šéfom divadla STEREO AKT. Ako režisér a performer získal v roku 2016 za svoju tvorbu prestížnu cenu Junior Prima Award. Režíroval vyše desať divadelných inscenácií, v ktorých experimentoval s nekonvenčným zapojením publika.

STEREO AKT je jedným z najprogresívnejších súčasných divadelných kolektívov, ktorý pod vedením Martina Borossa vytvára scénické diela, kde využíva inovatívne perspektívy, žánrové presahy a nové technológie na javisku alebo v site specific. V ich performanciách sa kladie dôraz na interakciu účastníkov – divákov z reálneho sveta s fantáziou umelcov, často formou intervencie vo verejnom priestore. Súbor STEREO AKT často spolupracuje na medzinárodných projektoch v Maďarsku, Holandsku, Nemecku, Dánsku, Španielsku, Poľsku a USA. Výber spoluprác: CHB – Collegium Hungaricum, Berlín, Nemecko (Úniková miestnosť Európa, 2017), Albuquerque, Nové Mexiko, USA (Promenáda: Albuquerque, 2018), Jurányi House (Záhrada chránených ľudí, 2018), Dom súčasného umenia Trafó (Renovácia maľby, 2019).

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: nie

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk