Three Sisters

Klicpera’s Theatre, Hradec Králové, Czech Republic, 2001
Author: Anton Pavlovich Chekhov
Directed by Vladimír Morávek

Marysha

Klicpera’s Theatre, Hradec Králové, Czech Republic, 2000
Authors: Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Directed by Vladimír Morávek

Her Stepdaughter of Hers

The Klicpera Theatre, Hradec Králové, Czech Republic, 1996
Author: Gabriela Preissová
Directed by Vladimír Morávek

The Prodigal Son

Klicpera’s Theatre, Hradec Králové, Czech Republic, 1999
Author: Renate Raspová – Marek Pivovar
Directed by Vladimír Morávek