Europeana – stručné dejiny dvadsiateho storočia

Slovenské komorné divadlo Martin, 2014
Autor: Patrik Ouředník
Réžia: Ján Luterán

o inscenácii

Europeana, s podtitulom Stručné dejiny dvadsiateho storočia, je ironickou autorskou výpoveďou o hystérii ľudstva v našej nedávnej minulosti, správou o brutalite vojen a revolúcií, o kolaborácii vedy a techniky so zlom, o mediálnom falšovaní skutočnosti, o intelektuálnych teóriách, z ktorých po obnažení pramení len prázdnota a bezradnosť. Herecká skratkovitosť podporuje fragmentárnosť a nedramatickosť stavby inscenácie. Tá sa klenie imaginárne ľahkým oblúkom do terča presného pomenovania nielen minulosti, ale predovšetkým dnešného prežívania. Bez osvetárskej pompéznosti, s bizarnosťou cynického humoru. Puzzle jednotlivých obrazov a výjavov sa v dialógu s divákom mení do trpko-smiešneho, hravého divadelného pexesa. Dolož si pendant vlastnej životnej skúsenosti – a budeš sa skvele zabávať aj Ty! V knižnici našej prítomnosti, s odkazmi, faktami, súvislosťami minulosti. Ale aj s banalitami či mystifikáciami. S presahom do budúcnosti. Frázy, pomlčky, pohľady, slová, reálne udalosti, skutky, ale aj výmysly sa okolo nás len tak hemžia. Herci nimi vládnu, žonglujú, prehrabávajú sa nimi, zaraďujú ich, kombinujú. Toto kabaretné panoptikum má v sebe vervu aj náležitý odstup od predkladaných historických udalostí. Herci sú tými hlavnými hýbateľmi, ktorí sa vedia s faktami stotožniť, aj sa im náležite a divadelne príťažlivo vysmiať. Diváka pri ich sledovaní mrazí, inokedy sa dobre zabáva. Takí sme už my – Európania! Niet nám pomoci!

Autori divadelného tvaru využívajú literárnu predlohu len ako odrazový mostík pre vlastné libreto tlmočiace osobitý postoj k dejinám uplynulého storočia. Je mu vlastný nadhľad, sebairónia, cynický výsmech, neprikrášľovanie dejinných súvislostí. Možno práve dnes potrebujeme poriadnu dávku ľadového výsmechu, ktorého je viac než len jedno vedro, a za ktorý sa neplatí desiatimi eurami. Čo vy na to?

Svetozár Sprušanský

 „Martinská Europeana je vyvážené, múdre divadlo. Tvorcom sa podarilo netypický text zdivadelniť. Herci varírujú fakty, a tak vytvárajú svojbytné situácie, z ktorých ide tu humor, tu mrazenie. Predstavenie má pútavý dej. Dobrý rytmus a veľa podnetov na premýšľanie i pre pamätníkov časov minulých i pre tých, ktorí sa o histórii ešte len učia.“

Oleg Dlouhý, Kultura.Pravda.sk

 „Kniha Europeana českého autora Patrika Ouředníka je podľa dramaturga Róberta Mankoveckého pre divadelných dramatizátorov obrovskou výzvou. Márne by sme hľadali príbeh, situáciu, sujet, akékoľvek východiská pre dramatický dialóg. Europeana je inšpiráciou, východiskom, návodom ako postupovať, estetickým limitom určujúcim hranice, ponúka pestrofarebnú jazykovú štruktúru plnú humoru, sarkazmu a irónie. Konania, situácie a fabulácie musia tvorcovia divadelnej inscenácie objavovať sami podľa Ouředníkovho stručného návodu, skrytého medzi riadkami Europeany, skonštatoval Mankovecký.“

http://turiec.sme.sk/

 „Režisér Luterán, rovnako ako Ouředník, sa k dejinám nestavia pietne. Aj on sa pozerá na historické udalosti s odstupom a bez konkrétneho stanoviska. Nehľadá odpoveď, ale konštatuje, ako to bolo. Či aspoň mohlo byť. S mierou nadhľadu a predovšetkým divadelnosti – aj tie najkrutejšie fakty hovorí s dávkou emocionálneho dištancu. Luterán neskĺzol k zbytočnej opisnosti (k čomu ho text mohol ľahko zviesť), ale v jednotlivých situáciách hľadá možnosť vyjadriť udalosti divadelným symbolom, obrazom, akciou.“

http://kultura.sme.sk/

tvorcovia

réžia: ján Luterán
dramatizácia: ján Luterán, Miroslav Dacho
dramaturgia: Róbert Mankovecký
scéna: ján Ptačín, Michal Lošonský
kostýmy: Eva Kleinová
pohybová spolupráca: Tomáš Mischura
osoby a obsadenie: Starecc: Viliam Hriadel, Muž: Marek Geišberg, Žena: Eva Gašparová, Dievča: Kamila Antalová, Chlapec: Daniel Žulčák

režisér

Ján Luterán (1984) vyštudoval réžiu na VŠMU v Bratislave v ročníku prof. Ľubomíra Vajdičku. Často pracuje v režijnom tandeme so svojou manželkou Marianou Luteránovou. Jeho divadelné myslenie ovplyvnil aj pobyt na Katedre  alternatívneho  bábkového  divadla  DAMU v Prahe, kde sa zoznámil s americkou režisérkou Anne Bogart na jej hereckom tréningu Viewpoints. Spolupracuje s divadlami v Žiline, Nitre, Martine, Prešove, Košiciach a v Bratislave. Inklinuje k novej dráme a autorským inscenáciám. Tie majú niekedy kabaretný ráz, inokedy výrazný spoločensko-kritický akcent: Bola raz jedna trieda (2011, DAB Nitra), Causa bonasus (2012, divadlo Na peróne), Jánošík 007 (2012, MD Žilina), Europeana (2014, SKD Martin), Desatoro –  tretie  prikázanie  –  Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni (2014, SND Bratislava). Jeho spolupráca s Marianou Luteránovou vyústila do viacerých ocenení. Autorská inscenácia projekt.svadba  hosťovala na viacerých slovenských a českých festivaloch a získala Grand Prix na festivale Nová dráma 2010. Inscenácia Já- nošík 007 získala Zvláštnu cenu poroty na festivale Nová dráma 2013 a nomináciu na cenu Objav roka na festivale Kremnické gagy.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk