Svedectvo krvi

OZ Košické divadlo a Štátne divadlo Košice, 2014
Autor: Karol Horák
Réžia: Agnieszka Olsten

o inscenácii

Myslíte si, že aj svätí dnes dokážu povstať a prevravieť k nám rečou aktuálnej prítomnosti? Ich utrpenie možno nie je o nič menšie ako to naše... Alebo?

Košická inscenácia vznikla na základe textového podkladu hry jedného z najvýznamnejších súčasných slovenských dramatikov, Košičana Karola Horáka. Svedectvo krvi má výnimočné po- stavenie v rade historických hier Karola Horáka predovšetkým témou. Osudy troch duchovných, dnes svätcov, ktorí sa ocitnú v existenciálnej situácii na hranici života a smrti v čase protihabsburgského povstania Gabriela Betlena, sú pre tvorcov východiskom pre rozohratie situácií, odohrávajúcich sa na pozadí historických skutočností. Minulosť však prostredníctvom tejto inscenácie významnou mierou hovorí aj o našej prítomnosti. Príbehy sv. Štefana Pongráca (sedmohradský jezuita), sv. Mareka Križina (ostrihomský kanonik) a sv. Melchiora Grodzieckeho (poľský jezuita) slúžia na zobrazenie našej skutočnosti a súčasnosti. Téma je totiž z dnešného pohľadu chúlostivá. Náboženská intolerancia, konfesionálna schizma kresťanstva, nacionálne vášne – to všetko stále v spoločenskom vedomí tlie. Svedectvo krvi zobrazuje dramatický a ľudský príbeh, ktorý sa odohral v Košiciach a mal veľkú odozvu v celej Európe. Inscenácia využíva kompletný arzenál výrazových prostriedkov moderného divadla 21. storočia. Univerzálny javiskový priestor akýchsi mäsiarskych jatiek, ktoré znásobujú surovosť zobrazovanej témy. Nový typ herectva neprežívania, scudzujúco emotívna hudba a spev. Vrstvenie šokujúcich scén, výjavov, fragmentov, zhmotnených pocitov tvorcov... Vedomé vedenie paralelných súvislostí medzi históriou a prítomnosťou. Ako sa mäso vykosťuje a delí, s takou razantnosťou tvorcovia pristupujú k samotnej téme, historickým postavám, dejinným okolnostiam, k literárnej predlohe. Dôležitý je pre nich výsledný javiskový tvar s jeho ostňom pôsobenia na diváka. Zvýznamňovanie elegických, ale aj zvieracích odrazov dnešnej reality v sú- časnom zrkadlení minulosti. Predstava a jej dnešný presah povýšený nad význam historickej skutočnosti. Diváka fascinujú provokatívne obrazy neraz plné krvi a násilia, kriku a expresie, priraďovanie situácií a obrazov, ktoré tvoria novú a svojbytnú javiskovú realitu. Koľko impulzov z dávnej minulosti (v naozaj netradičnom divadelnom spracovaní) môže v nás speniť krv?

Svetozár Sprušanský

 „,Nejde tu o nejaké objavovanie pobožnosti či modlitbičkovanie. Ide najmä o stav človeka v hraničnej existenciálnej situácii, kedy sa musí jednoznačne rozhodnúť. Príbeh mučeníkov je zaujímavý aj preto, že to bola krutá vražda bez súdu. Posolstvo vidím aj v tom, že ak ten osud mučeníkov spravíme ľudsky uveriteľný, môže osloviť súčasníka nielen preto, aby zajtra išiel do kostola, ale aby mu premietol isté základné etické hodnoty,´ odpovedal Karol Horák na otázku, v čom vidí posolstvo svojho textu pre súčasného človeka.“

Kvetoslava Podhorská, kosice2013.sk

 „Tragický príbeh troch katolíckych kňazov, ktorí sa v septembri 1619 ocitli v Košiciach, nehovorí iba o konfesionálnych nežičlivostiach nanútených mocou, ale je aj reflexiou na tému protihabsburských povstaní. Aj svedectvom o moci, viere i národe v čase, keď sa Betlenove oddiely blížia k hradbám Košíc. Vtedy, keď sto rokov od Lutherovho vystúpenia je mesto už iba jediným ostrovčekom katolíckej cirkvi.“

Rádio Devín

tvorcovia

réžia: Agnieszka Olsten
dramaturgia: Henryk Rozen
scéna a kostýmy: Tom Ciller
choreografia: Tomasz Wygoda
hudba: Wojciech Orszewski, Katarzyna Borek
filmové dokrútky: Filip Drożdż
asistent réžie: joanna Strzemieczna
konzultant: Miron Pukan
osoby a obsadenie: Herečka, Katarína Forgáčová: Adriana Ballová, Herec, mučeník Pongrác: Peter Orgován, Herečka, mama Pongráca: Lívia Dujavová, Režisér, otec Pongráca, Bethlen: Tomáš Diro, Herec, mučeník Grodecký: František Balog, Babka Grodeckého: Erika Švedová, Herec, mučeník Križin: Attila Boczárszky, Herec, Kat, Smrť: Andrej Palko

režisér

Agnieszka Olsten (1977) vyštudovala réžiu na Akadémii drámy a divadla vo Varšave. Je zakladateľkou Divadla Collegium Civitas vo Varšave. Pred réžiou študovala žurnalistiku a pracovala ako rozhlasová reportérka. Vo svojich provokatívnych réžiách sa snaží o nový pohľad na súčasné drámy, pričom akcentuje ich sociálny rozmer. Texty výrazne upravuje a zasahuje do nich. Debutovala v Divadle Wybrzeże v Gdaňsku predstavením Sólo podľa textu Andrzeja Stasiuka. Oceňovaná kritikou aj divákmi vytvára odvážne, kontroverzné, ale predovšetkým veľmi silné inscenácie dotýkajúce sa problémov súčasnosti. Takéto inscenácie naštudovala v divadlách: Divadlo Collegium Civitas, Varšava, Mestské divadlo, Gdyňa, Divadlo Wybrzeże, Gdaňsk, Divadlo J. Slovackého, Krakov, vroclavský Teatr Współczesny, Národné divadlo, Varšava, Teatr Studyjny v Lodži.

Pre OFF program Divadelnej Nitry 2005 režijne pripravila text skupiny RIMINI PROTOKOLL s názvom Sabenácia (Choďte domov a sledujte správy). Ďalej v Nitre spolupracovala na časti projektu Divadelnej Nitry 2007 middentity – identify.middle. eu a v r. 2010 bola na Divadelnej Nitre uvedená jej inscenácia Samsara Disco (Teatr Polski vo Vroclavi).

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: áno
Texty inscenácie: SK, EN titulky

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk