Canto Hondo hlboká pieseň o nej…

elledanse, Bratislava, 2008
Autor: Šárka Ondrišová, Kamil Žiška
Réžia: Šárka Ondrišová, Kamil Žiška

o inscenácii

Starý dom, nábytok pozakrývaný bielymi plachtami, vo vzduchu závan nostalgie a tajomstva. Vzadu magická stena s priehľadom cez okno do otvorenej krajiny, ktorý odrazu rolldoor pohybom steny zmizne a priestor sa stane znepokojivo uzatvoreným. Sem prichádza mladá žena, aby sa vyrovnala s traumami minulosti a riešila bolesti súčasnosti. „Tá, ktorá nevie odpustiť, zostáva opustená. Mlčí. Tancuje hlbokú pieseň.“

Inscenácia Canto Hondo s podtitulom hlboká pieseň o nej... je prvým projektom novovzniknutého divadla a školy tanca ElleDanse (zakladanie nových nezávislých tanečných skupín je odpoveďou na nevyhovujúce podmienky pre moderný tanec v oficiálnych štruktúrach divadelného umenia na Slovensku). Jeho protagonistami sú umelci rôzneho veku i profesionálnej proveniencie, popri tanečníkoch účinkuje i známy divadelný a filmový herec Csongor Kassai (Musíme si pomáhat, Krajinka, Kruté radosti, Čert ví proč). Napriek tomu inscenácia nepôsobí nekompaktne autorskému tímu sa podarilo neobyčajne hladko a bez disharmonických tónov spojiť tanečné umenie, živú i reprodukovanú hudbu a hovorené slovo. Divákovi sa nevnucujú, ponechávajú mu dostatok priestoru pre vlastné interpretácie.

Bohatý tanečný aparát zohľadňuje individuálnu technicko-výrazovú orientáciu každého z predstaviteľov. Úsporná reč citovo uzavretého otca, v prudkých dynamických zlomoch sa meniaci pohyb frustrovanej matky, emocionálne bohatý tanec dcéry, v ktorom sa odráža vývin jej vzťahu k mužovi – od vášnivej lásky až po hnev nad partnerovou zradou. V kontraste s ich súčasným, často výrazne civilným pohybovým slovníkom, stojí vysoko štylizovaný prejav tretej ženy príbehu – éterickej baleríny tancujúcej na špičkách.

Silnou stránkou inscenácie je výsostne divadelná, emocionálne nabitá hudba, ktorá osciluje medzi južanskými melódiami až balkánskej proveniencie a domácimi folklórnymi inšpiráciami. Nie je len hudobným podkladom tanečných čísel, ale rovnocennou výrazovou zložkou javiskového tvaru – huslista a akordeonista príbeh nielen hudobne sprevádzajú, ale svojou prítomnosťou na scéne ho výrazovo a náladovo dotvárajú. Vo vzorke slovenských inscenácií uplynulej sezóny, často sa pohybujúcich medzi komerčnou páčivosťou na jednom a povrchnou špekulatívnosťou na druhom konci spektra, pôsobí Canto Hondo mimoriadne osviežujúco, jednoducho, čisto a úprimne.

„Aj keď prvá produkcia ElleDanse nie je z hľadiska choreografie, réžie ani hudby novátorská, priniesla do slovenského tanečného diania veľa pozitívneho. Prinajmenšom profesionálne tanečné výkony, kompaktnú výpravu a kvalitnú dramaturgiu.“ (Eva Gajdošová: Vášnivý tichý hlas. KØD, 2-3/2008)

Michaela Mojžišová

info

réžia: Šárka Ondrišová, Kamil Žiška
choreografia: Šárka Ondišová
dramaturgia: Lucia Blašková
scéna: Miro & Jaro Daubrava
kostýmy: Lea Fekete
hudba: Kamil Žiška, Jozef Vlk
účinkujú: Stanislava Vlčeková, Ján Hromada, Anna Sedláčková, Csongor Kassai, Miroslava Klementová, Kamil Žiška, Ján Kružliak

režisér

Šárka Ondrišová (1971) Absolventka odboru choreografia baletu VŠMU v Bratislave. Ešte počas štúdií založila a viedla tanečnú skupinu Nasty, pôsobila ako pedagóg jazzového tanca na bratislavskom konzervatóriu, získala štipendium na pobyt v belgickom Leare. Ako tanečníčka pôsobila vo VUSe, v baletnom súbore Novej scény v Bratislave a jednu sezónu v lužicko-srbskom súbore v Bautzene (Nemecko). Neskôr založila profesionálnu tanečnú skupinu Kabaret, zameranú na oblasť hudobno-zábavného divadla a tomuto žánru sa venuje dodnes. Systematicky sa vzdeláva v jazzovom a modernom tanci, ale aj v iných štýloch, v súčasnej technike, v joge a pod.

Kamil Žiška (1978) Absolvoval odbor divadelná réžia a dramaturgia na VŠMU v Bratislave. Jeho absolventským predstavením bola fraška Fernanda Crommelyncka Veľkolepý paroháč, ktorá bola nominovaná na divadelné ocenenie DOSKY. Ako režisér, dramaturg, skladateľ a textár i herec spolupracoval s niekoľkými slovenskými divadlami: Radošinské naivné divadlo, Trnavské divadlo, SKD Martin, Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Štúdio L+S. V súčasnosti sa začína zaujímať o fyzické divadlo.