Gazdiná Roba

Divadlo Na zábradlí, Praha, Česká republika, 2004
Autor: Gabriela Preissová
Réžia: Jiří Pokorný

o inscenácii

Od režiséra Jiřího Pokorného, jedného z priekopníkov coolness vlny u nás a hľadača nových prúdov, nemožno očakávať, že by Gazdinú robu, klasiku realistickej drámy 19. storočia z moravského Slovácka, inscenoval ako muzeálne etnografický klenot. Pokorný hru v pražskom Divadle Na zábradlí dôkladne oprášil od folklórneho nánosu – jeho jedinou ironickou pripomienkou je postava notáriusky v kroji v podaní riaditeľky divadla Doubravky Svobodovej.

Kateřina Kolářová, Mladá fronta Dnes

Text starý viac ako sto rokov v réžii Jiřího Pokorného – podobne ako pred časom Stroupežnického Naši naši furianti v réžii Petra Lébla alebo Maryša bratov Mrštíkovcov v réžii Vladimíra Morávka – bez sentimentu vypovedá čosi podstatné a pravdivé o mentalite ľudu – a to nielen toho českého. S dramatickou iróniou ukazuje stret výnimočnej, silnej osobnosti so všeobecne prijímanou konvenciou, so sociálnymi aj náboženskými predsudkami, konflikt sebectva a lásky. A tiež celkom zábavnú disproporciu medzi idealisticky skreslenou – naskrze intelektuálnou – predstavou o múdrosti dedinského ľudu a tvrdou, chrapúnskou životnou realitou.

(…) Pokorného réžia nekonštruuje, ale objavuje skryté, podvedomé motivácie postáv a pokúša sa viesť hercov k ich – niekedy až drasticky úprimnému – zverejňovaniu. Zďaleka to nie je iba tlak spoločenskej konvencie a slabosť Mánkovho charakteru, čo neodvolateľne približuje Evin tragický koniec. Je to i jej, niekedy až chorobne pôsobiaci, zaslepený vzdor a sebapreceňujúca sila. Čierny zjav Kristiny Maděričovej v titulnej úlohe evokuje podobu hrdiniek gréckych tragédií: čierny priliehavý kostým, čierne vlasy, krásna, výrazne rezaná a zvláštne pokojná tvár vyžaruje čosi od ostatných odlišné, skoro morbidné, akési zvláštne, fascinujúce, osudové približovanie sa k smrti.

Marie Reslová, Český rozhlas 3 – Vltava

Príležitosť ukázať Gazdinú robu vo svetle modernej provokatívnej divadelnej poetiky, preukázať životnosť príbehu v našej spoločensky ešte nie voči emancipácii pokročilej ére, využil Jiří Pokorný dokonale. Od úvodného obrazu folklórnej vyprázdnenosti akýchsi dnešných slováckych slávností s voľbou miestnej superstar niet pochýb o tom, že Pokorného zobrazenie dávnej drámy bude provokatívne, ale o nič menej naliehavé, než kedysi odvážna výpoveď autorky. (...)

Je to stále rovnaká rozporuplná oscilácia človeka medzi statočnosťou a zbabelosťou, skutočnosťou a kašírovaním, odvahou a prízemnosťou, pravdou a klamstvom. Menia sa iba kulisy prostredia. Problém konfliktu životných koncepcií ostáva, pričom víťazmi bývajú skôr predstavitelia prikrčenosti, slepej poslušnosti, ktorí nevyčnievajú z radu.

Jiří P. Kříž, Právo

info

réžia: Jiří Pokorný
dramaturgia: Radka Denemarková, Ivana Slámová
scéna: Jan Štěpánek
kostýmy: Kateřina Štefková
hudba a hudobný výber: Michal Ničík
choreografia: Petr Tyc
osoby a obsadenie: Eva, krajčírka: Kristina Maděričová, Tetka: Jaroslava Tvrzníková, Mešjanovka: Zdena Hadrbolcová, Mánek: David Švehlík, Pán Černý: Igor Chmela, Pán Bílý: Vladimír Hampl, Maryša: Natálie Drabiščáková, Samko: Pavel Liška, Zuzka: Magdaléna Sidonová, Doktor: Jaroslav Fišer, Notáriuska: Doubravka Svobodová, Huspeka, advokát: Richard Stanke, Danyš: Josef Polášek, Jožka: Lukáš Vydržal, Barón: Leoš Suchařípa, Barónka: Marie Fišerová a:Marta Sovová, Petra Nesvačilová, Barbara Chybová, Kristýna Lišková-Boková

režisér

Jiří Pokorný (1967) Dramatik a divadelný režisér, jeden z priekopníkov vlny „coolness“ v Čechách. Absolvent divadelnej réžie Akadémie múzických umení v Prahe, zahraničnej stáže v Antverpách (v rámci projektu Tempus) a v Royal Court Summer School v Londýne. V rokoch 1993 až 1997 pôsobil ako umelecký šéf Činoherného štúdia v severočeskom Ústí nad Labem, do roku 2002 bol umeleckým šéfom experimentálneho HaDivadla v Brne (inscenácia Faust (Faust je mŕtvy) – hosť Divadelnej Nitry 2001). Od roku 2002 je režisérom a umeleckým šéfom Divadla Na zábradlí, v ktorom sa snaží nadviazať na tradíciu výnimočných, osobitých aj kontroverzných tvorcov tohto divadelného domu (Jan Antonín Pitínský, Petr Lébl). Jiří Pokorný získal Cenu Alfréda Radoka za najlepšiu českú pôvodnú hru v roku 1997 – Ocko strieľa góly a v roku 1998 – Odpočívaj v pokoji.