I Next

Compagnie SKALEN, Marseille, Francúzsko, 2004
Autor: Michèle Ricozzi

o inscenácii

I Next je súčasťou tanečného projektu súboru Skalen, ktorého prvú časť tvorí predstavenie Xenit. Voľne nadväzuje na Xenit, ale obe produkcie môžu existovať aj ako samostatné diela. Toto tanečné predstavenie, ktoré vznikalo celý jeden rok, je zamerané na skúmanie vzťahu tela a priestoru a na hľadanie rôznych podôb tohto vzťahu s využitím súbežne prebiehajúcej videoprojekcie. Skalen sa sústreďuje na štúdium pamäte tela, prítomnú v každodennom živote a odhaľuje naše ilúzie o jej ovládaní. V energickom a prchavom, pôsobivom aj dokonale prevedenom tanci, ktorý osciluje medzi vizuálnou improvizáciou a videozáznamom, diváci nachádzajú rovnaký pôžitok, ako v prvej hre Skalen – Walk about Stalk.
(...)
Dialóg medzi pohybom, zvukom a obrazmi videoprojekcie, vytvára zvláštnu, okúzľujúcu atmosféru a vťahuje diváka do lákavej hre s vlastným vnímaním.

Festival de Marseille 2002

SKALEN je zoskupenie umelcov založené v r. 1999. Predstavuje priestor pre slobodu výrazu, v ktorom sú hlavnými prvkami tvorby tanec, hudba a video-art. Tanec je základom tohto umeleckého projektu, rovnako dôležité sú tu však aj ďalšie typy prejavu.
„V centre nášho záujmu je súčasná tvorba. Pracovné metódy v choreografickom výskume rozvíjame vo vzťahu k mestskému kontextu a v spolupráci s rôznymi umeleckými oblasťami, čo nám pomáha objavovať nové postupy.“
(...)
„Na začiatku nie je žiadna osnova, žiaden vopred stanovený pohyb alebo hudobný zápis. Projekt sa formuje len kombinovaním individuálnych experimentov a umeleckých pocitov. Od roku 1999 si súbor v každej produkcii vytvára vlastný, špecifický choreografický jazyk a objavuje nové cesty tvorby. (...) Prvé stretnutie tanca s hudbou Jeana Marc Montera je rozhodujúcim momentom, v ktorom hudba vyzýva tanec, či je schopný nezávislej existencie, vzťahu a dialógu. V tomto procese sa improvizácia stáva prejavom sebadisciplíny a súčasne pôžitku zo slobody.
(...)
Nové podnety pre našu choreografickú tvorbu priniesla konfrontácia s reálnym, mestským priestorom, ako aj s multimediálnym umením prostredníctvom Patricka Laffonta, tvorcu umeleckých videoprodukcií, ktorý po príchode do súboru v roku 2001 otvoril pre nás nové sféry objavovania.

z materiálov súboru

info

tanec: Michèle Ricozzi, Inès Hernandez
živá hudba: Jean-Marc Montera
videoprojekcia: Patrick Laffont
svetelný design: Pascale Bongiovanni
produkcia: Compagnie SKALEN

režisér

Michèle Ricozzi – tanečníčka, choreografka
Samouk, ktorý miluje svoju nezávislosť – tvorba tejto choreografky sa vyvíjala v súvislosti s rozličnými umeleckými spoluprácami (Peter Goss, Odile Duboc, Susan Buirge, Carolyn Carlson). Štúdium pedagogiky a fyziológie na IFEDEM v Paríži ukončila v roku 1991. V roku 1995 vyhrala Prvú cenu v súťaži mladých choreografov s tanečnou produkciou Zon ‘art. Od roku 1996 začala vlastný choreografický výskum. V roku 1999 založila tanečný súbor SKALEN, ktorý predstavuje priestor pre rôzne druhy výrazu, vo svojej práci využíva princípy kolektívnej tvorby a v tvorivom procese odstraňuje hranicu medzi choreografom a interpretom. Od roku 2002 je členkou súboru Pascala Montrougea.