Boris Godunov

Madách Kamara, Budapešť, Maďarsko, 2003
Autor: Alexander Sergejevič Puškin
Réžia: Balázs Kovalik

o inscenácii

Ide o nový preklad, v ktorom počujeme nový poetický text v súčasnej reči. (...) Boris Godunov je ľadovo chladné, intelektuálne predstavenie, ktoré prináša nové metódy do maďarského divadla. Režisér vedie slávnych hercov spôsobom, ktorý sa úplne odlišuje od psychologických škôl. Ťažisko hereckého prejavu spočíva v odstupe medzi hercom a jeho rolou, v intelektuálnom (nie emocionálnom!) prístupe. Netradične použitá živá hudba (Šostakovič) navodzuje osobitú atmosféru, ale zároveň aj isté odcudzenie. Boris je príkladom spracovania klasického textu (s malými dramaturgickými zmenami) novým spôsobom, prostredníctvom dobrých hereckých výkonov a symbolického vizuálneho sveta

Andrea Tompa

Keby som nepoznala originál, myslela by som si, že ide o včera stvorené postmoderné dielo zobrazujúce renesanciu spoločnosti začiatku 21. storočia s jeho postbrechtovským scudzením a príznačnou rezignáciou. (...) Dramatické dynamické obrazy sú nahradené slovnými konfrontáciami – takzvaným divadlom slova. Nie je isté, či inscenácia Puškinovho diela starého približne 200 rokov zodpovedá pôvodným autorovým predstavám. Ponúka však nový pohľad a prekrýva pôvodne romantickú koncepciu.
(...) Scénu Csabu Antala charakterizuje jednoduchosť línie rovných čiar a geometrických tvarov. Nainštaloval klietku, nákladný výťah, rampu, horné a dolné poschodie, studené röntgenové osvetlenie.

Judit Csáki

Režisér Kovalik nepotrebuje žiadne historizujúce kulisy ani kostýmy na to, aby poukázal na mechanizmus moci v dejinách. Nepotrebuje na scéne dav, aby vyjadril dôsledky manipulácie. Diváci sú tichými svedkami. Nepotrebuje veľa hercov na stvárnenie mnohých postáv; je ich dosť na to, aby zobrazili podobnosť, paralely alebo kontrasty situácií a charakterov.

Tamás Koltai

tvorcovia

réžia: Balázs Kovalik
scéna: Csaba Antal
kostýmy: Mari Benedek
asistent réžie: Zita Sallai
interaktívne video: Zsolt Bredár, Oximoris
hudba: Accord Quartet Péter Mező, Csongor Veér, Péter Kondor, Mátyás Ölveti
osoby a obsadenie: Boris Godunov: László Gálffi; Šujskij: Ilona Béres; Pimen, Hraničiar, Páter: György Kézdy; Varatinskij, Puškin, Mniszek: Tamás Végvári; Grigorij-samozvanec: Virgil Horváth; Patriarcha, Hraničiar, Xénia: Itala Békés; Opát, Varlaam, Kurbskij, Basmanov: Csaba Debreczeny; Šenkárka, Marina: Zsuzsa Járó; Misail, Básnik, Ruzja, Blázon: András Dömötör; Cárovič: Áron Lénárt

režisér

Balázs Kovalik (1969) Maďarský režisér predovšetkým operných inscenácií. Pôsobil ako asistent réžie v Maďarskej štátnej opere, neskôr študoval na August Everding Bayerische Theaterakademie v Mníchove. Po štúdiách v Nemecku pôsobil na Hudobnej akadémii Ferencza Liszta. V r. 1999 získal cenu COMET, v roku 2000 bol ocenený titulom Zaslúžilý umelec. V roku 2002 získal Cenu Kálmána Nádasdyho. Doteraz naštudoval viac ako 20 operných titulov, z nich najviac v Národnom divadle Szeged. Jeho zahraničné pôsobiská sa koncentrujú najmä na Nemecko (Mníchov, Lipsko, Schwerin...). Inscenácia Boris Godunov je jeho činoherným debutom.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, HU

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk