Revízor

Jaunais Rigas Teatris, Riga, Lotyšsko, 2003
Autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Réžia: Alvis Hermanis

o inscenácii

V Novom rižskom divadle vzniklo naozaj majstrovské komické dielo, ktoré presne vystihuje výrok klasika „a smejúc sa, šťastne sa rozlúčili so svojou minulosťou”. Pritom je očividné, že táto udalosť divadelného sveta sa stane obľúbeným ľudovým hitom a tiež serióznym základom pre úvahy o divadle ako o perspektíve vývinu umeleckého textu, a to nielen v Lotyšsku, ale aj v európskom a svetovom meradle.

Normunds Naumanis, Diena

Maličké hlavičky na veľkých telách – ako sliepky. Z blahodárneho sociálneho prostredia, v ktorom sa zmiešal primitívny inštinkt prežitia s neustálym strachom, sa zrodil tento mutant – človiečik. V divadelnom jazyku – tragikomické, veľmi poľutovaniahodné stvorenie. (...) Režijnej práci Alvisa Hermanisa aj kreáciám niektorých hercov je možné už dnes predpovedať zvečnenie v čítankách histórie divad- la, kde ich privíta majster hyperboly – Vsevolod Mejerchoľd.       

Lilija Dzene, Diena

Režisér sa nechal pri budovaní estetiky predstavenia inšpirovať sociálnou realitou bufetov 60. – 70. rokov 20. storočia – so zápachom prihorenej smaženej cibule, špinavými záchodmi a samozrejme, ľuďmi – dobrosrdečnými, obmedzenými tučniačikmi. A ich neznesiteľné úsilie vytvárať si vychovávateľov a pánov vyvoláva skôr súcit než odpor.  

Valda Čakare, Diena

Priestor deja – jedáleň v provinčnom sovietskom mestečku. (...) Čas deja – 70. roky, o čom vypovedajú kostýmy hercov aj prenikavo dotieravé melódie zo „Sedemnástich zastavení jari“. Všetko ostatné je čistý Gogoľ – postavy, text. Všetci herci sú ohromujúco majstrovskí, plastickí, doslova si hovejú v úlohe. A tak popri smiechu náhle začínaš chápať – to nie je satira, ale lyrika. Napríklad aj Alvis Hermanis – so smiechom, úplne bez hnevu, dokonca nežne sa lúči s minulosťou, vychutnávajúc si pritom Gogoľovu dokonalosť štýlu.

Katerina Borševa, Diena

tvorcovia

scénografia, réžia: Alvis Hermanis
kostýmy: Kristine Jurjane
osoby a obsadenie: Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij: Gundars Āboliņš, Anna Andrejevna: Guna Zariņa, Mária Antonovna:  Baiba Broka, Ivan Alexandrovič Chlestakov: Vilis Daudziņš, Osip: Andris Keišs, Pjotr Ivanovič Bobčinskij: Kaspars Znotiņš, Pjotr Ivanovič Dobčinskij: Ģirts Ēcis, Luka Lukič Chlopov: Māris Liniņš, Amos Fjodorovič Lapkin-Ťapkin: Vigo Roga, Ivan Kuzmič Špekin: Andis Strods, Artemij Filipovič Zemľanika: Ģirts Krūmiņš, Christian Ivanovič Gibner: Armands Reinfelds, Barmanka: Maija Apine, Kuchárka: Sandra Zvīgule, Upratovačka: Regīna Razuma

režisér

Alvis Hermanis (1965) V roku 1988 absolvoval divadelnú fakultu Litovského štátneho konzervatória. Do litovského divadla priniesol osobitú formu s neskrývanými prvkami teatrálnosti a postmoderným svetonázorom. Inscenuje známe a často provokujúce diela ako napríklad Markíz de Sade J. Mišimu alebo Portrét Doriana Graya od O. Wildea. Inscenácie sú vo svojom estetickom výraze veľmi rozdielne, ale pre všetky je typický dokonalý zmysel pre formu, štýl a charakter doby. Jeho divadlo sa vyznačuje hľadaním nových spôsobov vyjadrovania a skúmaním hraníc reality, využíva audio a vizuálne médiá – videoprojekcie, diapozitívy, gramofón. Je nielen režisérom, ale aj dramatikom, scénografom a hercom. So svojimi inscenáciami sa zúčastnil medzinárodných divadelných festivalov v Lotyšsku, Estónsku, Poľsku a Rusku.

V Lotyšsku jeho inscenácie každoročne získavajú najvýznamnejšie ocenenia. V posledných rokoch to bol titul Najlepšia inscenácia roka za Slečny z Vlčian J. Iwaszkiewicza (2000/2001) a nominácie na titul Najlepšia inscenácia a Najlepšia réžia roka za inscenácie Mesto J. Griškovca (2000/2001), Môj úbohý Marat A. Arbuzova (1997), Čajka A. P. Čechova (1996). Inscenácia Revízor získala v sezóne 2001/2002 titul Najlepšia inscenácia a v ruskom St. Peterburgu na Medzinárodnom festivale The Baltic House novinársku cenu Leonida Popova. V rokoch 1997 – 1999 bol Hermanis riaditeľom a umeleckým šéfom Nového divadla v Rige. V súčasnosti je jeho umeleckým šéfom. Lotyšsko je na Divadelnej Nitre po prvý raz.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, LV

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk