Bakchantky

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, 2019
Autor: Euripides
Réžia: Rastislav Ballek