Všetko za národ

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2008
Autor: Božena Slančíková-Timrava, Ondrej Šulaj
Réžia: Michal Vajdička