Krvavá svadba

Slovensko stalno gledališče, Terst, Taliansko, 2002
Autor: na motívy: Federico García Lorca
Réžia: Damir Zlatar Frey

o inscenácii

(...) Krvavá svadba García Lorcu je svojím baladickým príbehom, dusnou, dramatickou atmosférou, možnosťou využívania prvkov ľudovej kultúry vďačným titulom pre náročnejšie divadlá, ktoré chcú poskytnúť divákom nielen lacné komédie, ale aj hodnotné drámy. Režisér Jozef Gombár a dramaturgička Monika Michnová sa snažili príbeh priblížiť našim divákom, preto nahradili Lorcove lyrické pasáže súčasnými piesňovými textami Filipa Topola.
(...) Stála prítomnosť všetkých postáv na scéne a ich účinkovanie ako chóru má významovotvorný efekt (uzavretá spoločnosť ako jednotný „organizmus“ reaguje na všetky diania a neumožňuje „únik“, porušenie pravidiel), pomáha vytvárať pôsobivú, dusivú atmosféru a rozširuje dimenzie smerom k antickej dráme.

Géza Hizsnyan, interný hodnotiteľ

(...) Uvedenie Krvavej svadby, náročnej a umelecky nesporne vysoko hodnotnej predlohy, som pochopil ako snahu ponúknuť divákovi hodnotný titul, obohatiť ho o vlastný pohľad a popasovať sa – s využitím prostriedkov výrazu moderného divadla – s jeho elementárnou dramatickosťou a silným tragickým vyústením. (...) V Krvavej svadbe preukázal scénograf priam poetický zmysel pre zhmotnenie symboliky tejto hry, keď sa dominujúcim znakom stala koruna stromu nad hracím priestorom.(...) Režisér naštudoval Krvavú svadbu ako vec verejnú, ako otvorené divadlo, ako vec celej obce, pričom účinkujúci sú aj akoby súčasťou chóru.

Milan Polák, teatrológ

tvorcovia

réžia: Jozef Gombár
preklad: Jarmila Hanzlíčková
úprava: Jozef Gombár, Monika Michnová
dramaturgia: Monika Michnová
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Erika Gadušová
hudba: Róbert Mankovecký
choreografia: Ján Hromada
asistent réžie: František Výrostko
v inscenácii je použitá poézia Filipa Topola
osoby a obsadenie: Matka: Jana Oľhová, Nevesta: Lucia Jašková, Svokra: Petronela Valentová, Leonardova žena: Renáta Rundová, Slúžka: Linda Zemánková / Eva Gašparová, Susedka: Emília Čížová / Eva Gašparová, Leonardo: Miloslav Kráľ, Ženích: Martin Hronský, Otec: Ján Kožuch, Mesiac: Andrej Štermenský, Život: Margita Mazalová, Smrť: Zuzana Belková, 1. muž: Michal Gazdík, 2. muž: Andrej Hrnčiar, 3. muž: František Výrostko, Farár: Jozef Kramár, Svadobčania:  Marica Bálintová, Štefan Mišovic

režisér

Jozef Gombár (1973) je príslušníkom najmladšej slovenskej režisérskej generácie. Od svojich prvých prác dokumentuje nevšedne široký režisérsky záber v témach, ale aj žánroch. Režíruje hry veľkých tém, akou je Lorcova Krvavá svadba či Oleana Davida Mameta i ľahšie komédie (ako napríklad Frajer Ferenca Molnára, či 1 + 1 = 3 Raya Cooneyho), popri klasickej činohre si vie poradiť aj s muzikálom (Kráľ Dávid, Krysař), či tanečným divadlom (Faust v BDT). Popri tom však aj zaujímavo píše - divadelné rozprávky, muzikálové libretá a podobne. Príbeh vášnivej lásky, ktorá sa vzpiera všetkým hraniciam, sa v jeho osobitom podaní vracia na slovenské javisko už po ôsmy raz.