Vyberač

divadelné združenie ZDVIH pri Divadle Andreja Bagara, Nitra, 2002
Autor: Milan Uhde
Réžia: Svetozár Sprušanský

o inscenácii

(…) Hra Milana Uhdeho Vyberač bola napísaná „za totáča“ (1966), aj keď téma moci a manipulácie, ktorá v nej dominuje, je aktuálna (ešte viac?) aj dnes. Monodráma je postavená na zvláštnej, podozrievavej precitlivenosti a podráždenosti voči ľuďom, ktorých si vyberač – Marcel Ochránek, vytýčil ako nepriateľov. Vyberač vtrhne do bytu obetí nie preto, aby skúmal skutočný stav vecí, ale aby ich prichytil pri čine. (...) Príbeh Vyberača v takmer konkrétnom byte tak nadobudol všeobecnú platnosť.

Mária Jenčíková, teatrologička

Režisér Svetozár Sprušanský vložil do tejto politicky zašifrovanej, takpovediac modelovej hry univerzálny princíp. Pritom nemuselo ísť len o personifikáciu politickej moci, ale vo všeobecnosti o manipuláciu človeka človekom. V tomto zmysle sa inscenátorom podarilo načrtnúť priam kafkovský problém.
(...) Dobiedzavý vyberač najprv zaklope na dvere príbytku a sám sa doň votrie bez pozvania. Obete – nájomníci stelesňujú poslušnú naučenú podriadenosť a mlčanie ľudí počas totality. Nad nimi triumfuje hosť – nevítaný svedok ich súkromných životov.
(...) Inscenácia vyniká v už osvedčenom priestore skladiska kulís. Komorná práca s tlmeným svetlom lampy pomáha zvýrazniť detailné vnikanie do vedomia vydieraných. Záverečný obraz je akýmsi triumfom zla a zlej moci, počas neho sa roztvorí „technické dno“ divadla, symbolizujúc pád železnej opony.

Miroslav Ballay, doktorand v odbore estetiky

tvorcovia

réžia: Svetozár Sprušanský,
preklad: Jozef Fabuš,
tanec: Petra Fornayová,
výprava: Svetozár Sprušanský
osoby a obsadenie: Vyberač: Marcel Ochránek, Žena: Kamila Beťková, Muž: Michal Kožuch, Hlas: Ctibor Filčík

režisér

Svetozár Sprušanský (1971) patrí k najvšestrannejším mladým divadelníkom na Slovensku. Popri funkcii dramaturga v materskom Divadle Andreja Bagara tu tri roky viedol činoherný súbor ako jeho umelecký šéf. Inicioval hľadanie ďalších možností divadelných aktivít, a tak stál pri zrode „alternatívneho“ združenia ZDVIH, ktoré nadväzuje na bohaté tradície štúdiových výbojov v nitrianskom profesionálnom divadle. Tu výrazne prehovoril aj ako režisér zaujímavých inscenácií Čechovových jednoaktoviek Pytačky a Medveď, Terezky Lenky Lagronovej, Tváre v ohni Mariusa von Mayenburga, Svadby Bertolta Brechta a posledne Vyberača Milana Uhdeho.