Prázdny príbeh

Forced Entertainment, Sheffield, Veľká Británia, 2011
Autor: Tim Etchells & Forced Entertainment
Réžia: Tim Etchells

o inscenácii

Prázdny príbeh sleduje utrápený pár protagonistov na tobogane prechádzajúcom zdecimovanými zvyškami súčasnej kultúry: manévrujúc medzi strašnými mrakodrapmi, okradnutí, postrelení a poštípaní hmyzom, prenasledovaní v podzemnom tunelovom systéme, zatlačení do ľadového dopravného prostriedku, uchýlení do strašidelných hotelov, stratení v divočine, v pokútnych uličkách a ohromujúcich ľudových zábavách, cestujú do stredu noci, takej tmavej, že nevidno ani hviezdy.

Divadelná skupina Forced Entertainment vznikla v roku 1984 na čele s Timom Etchellsom. Od svojho vzniku do dnešných čias sa preslávila produkciami, ktorých cieľom bolo a je skúmanie divadelnej reality a významu divadla v súčasnosti, napríklad Trpká reč (1994), Kvízisko! (1998), Príšerný chaos (2004), Úžasná bolesť (2005), Veľkolepá show (2008), Aké vzrušujúce! (2010) či zatiaľ ostatné Zajtrajšie večierky (2011). Východiskom ich divadelných produkcií nebýva dramatický text a výsledky ich práce sú vzdialené klasickému divadlu, hoci využívajú aj jeho postupy. Ich produkcie sú označované rôzne – site specific, inštalácie v galérii, performancie či tzv. neprestávajúce performancie (durational performances), v ktorých narúšajú konvenčnú divadelnú dĺžku a naráciu. Štýl produkcií Forced Entertainment je taký rôznorodý, že iba podľa Prázdneho príbehu si nemožno urobiť presný obraz o ich tvorbe. Potvrdzuje to ich zámer podrobovať proces divadelnej tvorby neustálemu skúmaniu, pričom najdôležitejšie je vytvoriť čosi menej a zároveň čosi viac ako divadlo. To, čo Forced Entertainment podľa ich vlastných slov zaujíma, je hľadanie a vytváranie takej podoby divadla, ktorá provokuje, vzrušuje, kladie otázky, znepokojuje i zabáva.

Každá ich produkcia je originálna v použití scénických prostriedkov od rekvizít, textovej a zvukovej zložky cez hudbu, pohyb až po scénu. Štruktúra – textová i vizuálna podoba inscenácie – vzniká vo svojbytnom procese tvorby. Na jeho začiatku sú zaujímavé impulzy, ktoré môžu mať akúkoľvek podobu – situácia, rozhovor, priestor, akcia, atmosféra, kostým alebo vtip a zhromažďovanie materiálu. Ich práca je výskumom divadelných praktík a využíva široké spektrum metód a techník, kombinujúc činohru, inštaláciu, performanciu, video art, digitálne médiá.

V Prázdnom príbehu sedia štyria herci po bokoch javiska v prítmí pri malých stolíkoch s lampičkami a počítačmi. Divák ich vníma nepriamo, sústreďuje sa najmä na projekciu série kreslených obrázkov. Herci rozprávajú príbeh, dialógy jednotlivých postáv, vyrábajú zvuky. Zážitkom je sledovať nielen, čo sa deje, ale aj ako sa to deje. Zaujímavý a originálny je práve mix prostriedkov, ktorými je „vyrozprávaný“ šialený, temný, no zároveň veľmi vtipný surreálny príbeh, atmosférou pripomínajúci filmy Lyncha či Kubricka. Simultánnosť a fragmentarizácia spôsobujú, že príbeh najprv vznikne a vzápätí sa priznanými divadelnými postupmi zruší.

Toto divadlo prináša aktuálne témy, reflektujúce urbánny spôsob života, pričom je pre prácu súboru mimoriadne dôležité, akou formou tieto témy komunikujú, zdôrazňujúc pritom otázku prítomného a neprítomného na javisku. Performeri prepožičiavajú hlasy postavám, vytvoreným kolážou kresby a fotografií, ktoré sa v slede kreslených obrázkov či takmer až animovaného filmového storyboardu premietajú na projekčnú plochu na javisku. Herci dabujú kreslené postavy a robia na scéne všetky ostatné zvukové efekty. Forced vytvárajú v Prázdnom príbehu akýsi mix na pomedzí komiksu, animovaného filmu, koláže kresby a fotografie, rozhlasovej hry a divadla, aby sa pýtali na to, akým spôsobom sa dnes dá ešte vyrozprávať príbeh v divadle. Ich produkcia je akýmsi audio landscape. Tento pojem vysvetľuje nemecký divadelný teoretik Hans Thies Lehmann: „Herec v audiovizuálnom kontexte hovorí tu a teraz. Priestor fantázie, ktorý sa dostáva na miesto priestoru obrazu, má zrušiť protiklad hľadiska a scény a vytvoriť jeden priestor asociácie a sna z vizuálnej dramaturgie a krajiny zvuku.“

Martina Vannayová

„Post-apokalyptická atmosféra vyplývajúca z celkovej beznádeje je zhmotnená v čiernej, no citlivej komédii Tima Etchellsa. Etchells je majster absurdity.“

OMHmusic.com

„Je to čosi mimoriadne a dokonale zábavné. Forced Entertainment sú známi posúvaním hraníc divadelnej tvorby, majú dokonca odvahu a sebavedomie odstrániť ju celkom.“

Science is a Lie

tvorcovia

texty, Photoshop - obrazy, réžia: Tim Etchells
performeri: Robin Arthur, Richard Lowdon, Cathy Naden, and Terry O’Connor.
dizajn: Richard Lowdon
zvuk a hudba: John Avery
svetlá: Nigel Edwards
produkcia: Ray Rennie, Elb Hall
performeri vo fotokolážach: Rajni Shah and Chris Williams, Kaya Freeman, Nigel Edwards, Jim Fletcher, Bob Clarke, Will Waghorn, Vlatka Horvat.
ďalšia pomoc s Photoshopom: Stephanie Wong, Graeme Stonehouse.
koprodukcia: Void Story was made for SPILL 09, Tanzquartier Vienna, Tate Media.

režisér

Tim Etchells (1962) je umeleckým šéfom súboru Forced Entertainment založeného v roku 1984, s ktorým napísal, režijne naštudoval a príležitostne aj účinkoval v množstve projektov uvedených na významných festivaloch a divadelných scénach po celom svete a nadšene prijatých odbornou verejnosťou. Etchells spolupracuje so širokým okruhom osobností rôznych umeleckých profesií a z rôznych krajín: herci, fotografi, choreografi, tanečníci, kurátori, výtvarníci. Bol kurátorom niekoľkých festivalov a výstav a je pravidelným prispievateľom do publikácií o umení a divadle. Je autorom viacerých kníh, v ktorých sa zaujíma o hľadanie nových prístupov k príbehu a postave. Tiež sa zaujíma o možnosti či obmedzenia jazyka (Príbehy z konca-kraja, Snársky slovník, Zničený svet). Rozsiahlu kritickú a vedeckú publikačnú činnosť venoval divadlu a umeniu. V knihe Certain Fragments dokumentuje prácu v súbore Forced Entertainment. V rokoch 2004 – 2007 bol výskumným pracovníkom na Lancaster University, v r. 2007 dostal čestný doktorát na Dartington College of Arts.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk