Absolvent

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, 2011
Autor: Terry Johnson
Réžia: Jakub Krofta

o inscenácii

Predlohou inscenácie je divadelné spracovanie filmovej verzie románu. Je tu teda príbeh, ktorý je dostatočne nosný pre román, film, aj pre divadlo. Film Absolvent bol v čase svojho vzniku škandalózny svojou otvorenosťou v zobrazení vzťahu mladého muža a staršej ženy a otvorene pochleboval vtedajšej vášni po vnútorne rozorvaných mladých ľuďoch. Rovnomenná inscenácia v réžii Jakuba Kroftu umne obchádza dobovo podmienené klišé a námet si berie skoro len ako zámienku. Ľahkosť rozprávania, kabaretná hyperbola a svižné tempo akoby z pôvodnej predlohy ponúkali len základnú anekdotu – muž miluje ženu, alebo si to myslí, a potom stretne inú ženu... Je to však večný archetypálny príbeh očarenia a vytriezvenia, ktoré mladý človek prežíva tak intenzívne, že mu unikajú súvislosti. Inscenácia vidí vzťahy medzi postavami akoby očami hlavného hrdinu – ako rýchly sled atrakcií a vzruchov, postáv, stretnutí a prostredí. Tvorcovia rozprávajú príbeh s humorom a opojnou ľahkosťou až do poslednej chvíle, kedy si v jedinom momente uvedomíme, že prichádza vytriezvenie.

„Zaradenie titulu do dramaturgického plánu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre je pokračovaním jednej z línií, ktorú v posledných sezónach určuje dramaturgia divadla. Inscenácia hry „Absolvent“ nadväzuje na trend uvádzania hodnotných a náročných titulov pre mládež a dospelých, ktoré sa stali kultovými mimo divadelnej pôdy (napr. literatúra, film). Zároveň sú to hry so silným morálnym posolstvom, no nie moralizátorské.

... (je to) naša slovenská prítomnosť, ... časť strednej vrstvy ľudí, ktorí prišli v nových sociálno-spoločenských pomeroch k peniazom, verne kopíruje maniere americkej spoločnosti – usporadúvanie večierkov, povinné maškarády, predbiehanie sa v povrchnostiach, zmena dominancie hodnôt z etických na materiálne, umelé nastavovanie meštiackych konvencií a ich akceptácia... Kroftova inscenácia je mladou inscenáciou pre mladého diváka, ktorý sa ocitá v podobnej situácii prvolezca, ktorý rieši alebo onedlho bude riešiť svoje prvé sexuálne zážitky. Inscenácia mu zaiste pomôže prekonávať tabu aspoň v tom, že o takýchto veciach hovorí.“

Ida Hledíková, Monitoring divadiel, IStheatre.sk

tvorcovia

réžia a úprava: Jakub Krofta
preklad: Danica Haláková
dramaturgia: Veronika Gabčíková
scéna a kostýmy: Zoja Zupková
inšpícia a rekvizity: Juraj Schramek
hudba: Vratislav Šrámek
korepetície: Eugen Gnoth
svetlá: Juraj Grác
zvuk: Peter Brat
osoby a obsadenie: Benjamin: Andrej Šoltés; Pani Robinsonová: Oľga Schrameková; Elaine, chyžná: Lucia Korená; Pán Robinson, poslíček: Rudo Kratochvíl; mama, pani Braddocková, striptérka: Danica Hudáková; otec, pán Braddock: Roman Valkovič; Carl, recepčný: Miloš Kusenda; upratovač, psychiater, kňaz: Ivan Gontko; svadobčanka, chyžná, huslistka: Katarína Petrusová; bubeník, svadobčan: Radovan Hudec; klavirista: Eugen Gnoth; gitarista: Michal Lorinc

režisér

Jakub Krofta (1971), český režisér, autor divadelných scenárov a textov, absolvent štúdia réžie a dramaturgie DAMU v Prahe a stáží v USA, Veľkej Británii, Švédsku a Francúzsku. Rozvíja vlastný autorský a zrozumiteľný typ divadla pre deti, mládež a dospelých. Kombinuje prvky klaunského, vizuálneho a bábkového divadla, pričom kladie dôraz na hudobnú a zvukovú zložku. Od roku 1995 je režisérom a od roku 2008 umeleckým šéfom bábkového Divadla DRAK v Hradci Králové, okrem toho spolupracuje aj s významnými českými činohernými scénami (Klicperovo divadlo, Hadivadlo, Divadlo na Zábradlí). So Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre spolupracuje od roku 2008, kedy uviedol inscenáciu na motívy Salingerovho románu Kto chytá v žite pod názvom Poondiate Vianoce a v roku 2010 bol v tom istom divadle spolurežisérom a spolutvorcom medzinárodnej česko-slovensko-poľskej inscenácie Jánošík.