Psota

Divadlo Pôtoň, Bátovce, 2012
Autor: Michal Ditte
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

o inscenácii

Kým inscenácia Kukura rieši tému kultúrnej a morálnej krízy na Slovensku, inscenácia Psota Divadla Pôtoň sa zaoberá krízou materiálnou. Nezamestnanosť, neprítomnosť sociálnej politiky a nedostatočná materiálna zabezpečenosť rodín v odľahlých častiach Slovenska sa stali predmetom terénneho výskumu inscenátorov, ktorí z autentických materiálov vytvorili svojbytnú autorskú inscenáciu. Je málo divadiel na Slovensku, ktoré sa vydávajú touto cestou. Tandem Ditte – Jurčová v úzkej spolupráci so svojím tvorivým tímom pripravil silné a pôsobivé dielo na hranici divadla a dokumentu. Neostali len pri zobrazovaní skutočnosti, mizérie a psoty ľudí na okraji spoločnosti. Inscenácia balansuje na rozhraní žánrov. Dokumentárne, realistické a autentické je vyvažované výraznou výtvarnou štylizáciou scény a postupným spochybňovaním reality javiskového diania, objavujú sa takmer až hororové prvky, kombinované so sci-fi. Aká bude generácia detí, ktoré celý život vyrastali v hmotnom nedostatku, bez akýchkoľvek pozitívnych modelov správania? Táto téma sa vlastne dotýka nás všetkých, nejde len o kultúru chudoby, ale o celkovú úroveň kultúry ako takej. Nekultúrnosť, negramotnosť, netolerancia, agresivita, rasizmus, homofóbia môžu a budú bujnieť v takej spoločnosti, ktorá je ľahostajná voči všetkému. Aj toto dielo nastoľuje otázku viny.

Marián Amsler

„Autentický materiál z terénnych výskumov sa ale do inscenácie nedostal priamo. Rozhovory, stretnutia s chudobou v najdramatickejšej a najčistejšej podobe, boli pod vedením režisérky Ivety Ditte-Jurčovej a dramaturga Róberta Mankoveckého pretavené do podoby klasicky činohernej. Kto čakal dokumentárnosť, náhľad do skutočného sveta, ktorý sa podarilo zachytiť na niekoľkohodinovej nahrávke, musel sa uspokojiť s tým, čo preňho autor textu Michal Ditte extrahoval do podoby dramatického príbehu. Ten bol v konečnom dôsledku nasýteným koncentrátom všetkých menších príbehov, s ktorými sa inscenačný tím pri práci stretol.“

Martina Mašlárová, kød, apríl 2012

tvorcovia

réžia: Iveta Ditte Jurčová
dramaturgia: Róbert Mankovecký
videoart: Erik Bartoš, Peter višňovský
scénografia: Zuzana Formánková
osoby a obsadenie: Dievča: Henrieta Rabová; Chlapec: Marián Andrísek; Žena: Andrea Sabová; Muž: Marián Viskup; Mäsiarka: Daniela Gudabová; Adam: Radko Ligač

režisér

Iveta Ditte Jurčová (1968), režisérka a umelecká šéfka Divadla Pôtoň, autorka mnohých vzdelávacích projektov v oblasti divadelného umenia. Je absolventkou divadelnej réžie, v súčasnosti doktorandkou na VŠMU v Bratislave. Lektorsky viedla viaceré workshopy v oblasti vzdelávania v divadle a divadlom, napr. pre Asociáciu Divadelná Nitra, Národné osvetové centrum, Divadlo Pôtoň, pre otvorený kultúrny priestor Stanica Žilina – Záriečie. Pôsobí aj ako metodička pre divadlo v Národnom osvetovom centre a vyučuje hereckú tvorbu v Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Okrem Divadla Pôtoň spolupracovala s Mestským divadlom Zlín, s Mestským divadlom Bratislava, s Bábkovým divadlom Žilina, s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici a so Slovenským komorným divadlom v Martine.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk