Sedem dní do pohrebu

Slovenské komorné divadlo, Martin, 2012
Autor: Ján Rozner – Peter Pavlac
Réžia: Ľubomír Vajdička

o inscenácii

Roznerova próza vzbudila hneď po vydaní obrovský ohlas. Vyšla v roku 2009 s odstupom tridsiatich rokov po napísaní a hneď sa stala nielen Knihou roka, ale aj jedným z kľúčových diel slovenskej literatúry a fenomenálnym svedectvom o osudoch umelcov a intelektuálov v druhej polovici 20. storočia.

Nápad inscenovať dramatizáciu tejto prózy v Martine – v meste, kde príbeh na Národnom cintoríne vrcholí, považujem za jeden z najvýznamnejších dramaturgických počinov súčasnosti. Autor dramatizácie Peter Pavlac sa nezameral len na historicko-politické súvislosti osudu zakázanej prekladateľky Zory Jesenskej, ale dokonale vystihol predovšetkým citlivosť a intímnosť Roznerovho rozprávania, akoby príbeh znovu sám prežil, spracoval a predložil režisérovi v kompaktnom, modernom dramatickom tvare. Neotrepaní, stále prvoligoví martinskí herci Oľhová, Heriban, Kožuch a Jašková v minimalistickej režijnej a scénografickej koncepcii dokážu zaplniť malý priestor martinského štúdia autentickým a citlivým herectvom. Inscenácia síce neohúri žiadnym výnimočným divadelným či vizuálnym spracovaním, ale je určená predovšetkým divákom, ktorí vedia počúvať a sami si poskladať historickú skladačku viny a neviny jedinca i spoločnosti na absurditách a zločinoch minulého režimu.

Marián Amsler

„Dramatizácia pretavuje príbeh do úst hlavnej hrdinky Zory Jesenskej, ktorej postava nás sprevádza celým dianím. Podľahla leukémii v najhoršom období normalizácie, pričom bez práce takmer nenachádzala zmysel života. (...) Autor dramatizácie citlivo doloval z predlohy aj šťavu. Nesilil sa do dialógov, tie akoby sa ponúkali samé, hoci bezpochyby išlo o náročnú rekonštrukciu textu. Zachoval jeho literárne kvality, knižný pôvod textu je aj režijne priznaný. Tvorcovia príbeh posunuli o moment Roznerovej emigrácie prostredníctvom autentického listu Ladislavovi Mňačkovi. Režisér Vajdička v zásade veľké inscenačné experimenty nerobil, čo v tomto prípade hre pridalo. Dosiahol, že inscenácia je svojbytným kusom, schopným civilne aj poeticky, a hlavne divadelne komunikovať.“

Eva Andrejčáková, SME, jún 2012

„Manžel prekladateľky Zory Jesenskej, ktorý bol sám publicistom a prekladateľom, sa nerozpakoval poodhaliť najdôvernejšie zákutia duše a mysle intelektuála. Človeka narážajúceho na systém, ktorému kedysi veril a ktorého vlastné vytriezvenie odsunulo medzi nepohodlných či neprijateľných pre vtedajší režim, vtedajšiu spoločnosť.

Dramatizátor Peter Pavlac s Roznerovým románom narába veľmi pokorne. Zbytočne nedramatizuje, nekomentuje, nedomýšľa, čiže „nevylepšuje“ autora. Vyberá situácie, ktoré sú navonok epickým zápisom konkrétnej udalosti, no obsahujú v sebe konflikt jedinca s dobou, s okolím, s priateľmi i tými ostatnými. A tak ponúka inscenátorom špecifické dramatické okamihy.

Roznerov román je sugestívnym záznamom doby a jej ľudí. Vajdičkova interpretácia je sugestívnym divadlom, ktoré diváka frapuje nevtieravými paralelami nadčasovosti tejto výnimočnej prózy.“

Oleg Dlouhý, Pravda, máj 2012

tvorcovia

réžia: Ľubomír Vajdička
dramaturgia:: Róbert Mankovecký
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Marija Havran
hudba: Peter Mankovecký
osoby a obsadenie:  Zora: Jana Oľhová; Ján: Dano Heriban; Ján starší: Ján Kožuch; Žena: Lucia Jašková

režisér

Ľubomír Vajdička (1944) absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU, kde v súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre réžie a dramaturgie. V rokoch 1968 až 1983 pracoval v Slovenskom komornom divadle Martin, kde so scénografom Jozefom Cillerom vytvorili rad inscenácií hier slovenskej a ruskej klasiky. Nasledovali angažmány v Činohre Národného divadla Praha, v Národnom divadle v Brne a v Činohre SND Bratislava, hosťoval aj v iných slovenských a českých divadlách. Okrem divadelnej tvorby pripravil rad televíznych inscenácií. Prekladá hry z francúzštiny a ruštiny: Ionesco (Plešatá speváčka, Stoličky), Feydeau (Chrobák v hlave, Smoliar), Marivaux (Falošná slúžka), Musset (Lorenzaccio), Gogoľ (Ženba), Turgenev (Mesiac na dedine), Čechov (Ivanov, Čajka). Teoretickú analýzu svojich inscenácií Čechova, Ostrovského a Gorkého uverejnil v publikácii Priestor - Význam – Interpretácia (Tália-Press, 1996).