Krcheň Nesmrteľný

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, 2003
Autor: Eva Maliti-Fraňová
Réžia: Roman Polák