HEXEN

Debris Company, Bratislava, 2009
Autor: Debris Company
Réžia: Jozef Vlk

o inscenácii

Jedna z najpozoruhodnejších produkcií nezávislej scény v sezóne 2008/2009 vznikla zo spolupráce mladých slovenských tanečníkov – choreografov Stanislavy Vlčekovej a Daniela Račeka so známym hudobným skladateľom, performerom a režisérom Jozefom Vlkom.

HEXEN je asociačnou drámou o vzťahoch a osamotenosti. Centrálnym žriedlom nehasnúcej energie, ktorá z tohto scénického diela na diváka prýšti, je fyzický aj metafyzický vzťah medzi telesnosťou a netelesnosťou, sínusoida napätia a uvoľnenia. Pocitová báza inscenácie, vyvážene balansujúcej medzi emocionálnosťou a presne dávkovaným ráciom, rozpráva o potrebe nebyť sám a predsa ostať nezávislý, o sklone k manipulatívnosti i neschopnosti brániť sa manipulovaniu, o konfliktoch, ktoré prináša archetypálnosť mužsko-ženských princípov. Tvorcovia na to nepotrebujú jediné slovo; hovorený jazyk nahrádza jazyk tela, zvukov, obrazov.

Výrazový slovník multižánrového fyzického divadla stavia na invenčnej symbióze súčasného SK performatívneho umenia, orientálneho tanca, pohybových prvkov východných bojových umení i účelnom využívaní princípu pohybového „stoptajmu“. Vzácnou ingredienciou je humorný odstup, nezaťažený a neortodoxný pohľad na vážne osobné témy dnešného hektického sveta. Výnimočnosť produkcie vyplýva z nekaždodennej schopnosti zasiahnuť (alebo uhranúť?) diváka, aktivizovať jeho emocionálny svet i racionálno-filozofické vnímanie, fantáziu, obrazotvornosť. Bonusom je originálne minimalistické výtvarné riešenie Marije Havran, invenčne využívajúce moderné počítačové animácie, skvelá hudba Jozefa Vlka a štyria vynikajúco disponovaní tanečníci, ktorí nie sú len interpretmi, ale hlboko zainteresovanými spolutvorcami sugestívneho tvaru.

Inscenácia v máji tohto roku zarezonovala na medzinárodnom fóre – výročnom mítingu IETM Bratislava 2009. Na Divadelnej Nitre sa súbor DEBRIS Company predstaví po prvý raz.

Michaela Mojžišová

„Hexen je magickým divadlom, v ktorom sa dejú podivuhodné veci. Či skôr – v ktorom funguje podivuhodná energia. Nie je to divadlo sociálnych ideí, ani kritika spoločnosti, nie je to ani plané psychologizovanie a ani formálne umenie pre umenie. Je to skrátka divadlo ako zážitok, ktorý zdieľate spoločne s inými ľuďmi a ktorý vás napĺňa rôznymi pocitmi. Či skôr – ktorý vo vás zobudí driemajúce energie svojím vizuálnym jazykom pohybu, gest usporiadaných v pravidlách vlastnej abecedy. Antonin Artaud by mal asi radosť.“

(Martina Vannayová: Nebezpečné čarovanie, Salto 2008)

tvorcovia

réžia a hudba: Jozef Vlk
choreografia: Stanislava Vlčeková, Daniel Raček
scéna: Mari a Havran
kostýmy a vizuálna spolupráca: Eva Rácová
vizuál: Martin Piterka
svetelný dizajn: Jozef Vlk, Martin Piterka
hudobníci: Jozef Vlk, Peter Krajniak, Jozef Lupták, Peter Šesták, Boris Lenko

režisér

Jozef Vlk (1961) – hudobný skladateľ, hudobník, producent, divadelný režisér, performer a filmový tvorca. V roku 1990 založil nezávislú divadelnú spoločnosť Hubris Company, neskôr premenovanú na Debris Company. Absolvoval niekoľko štipendií a stáží v oblasti divadla, akčného umenia a hudby (Graz, Stuttgart, Amsterdam...). Ako skladateľ scénickej hudby, režisér a producent spolupracoval a spolupracuje na rôznych divadelných, tanečných, výtvarných, hudobných a iných medzižánrových produkciách a koprodukciách pre Francúzsko, Senegal, Nemecko, Českú republiku, Veľkú Britániu, Belgicko, Švajčiarsko a ďalšie. V roku 2008 získal v ankete DOSKY cenu v kategórii najlepšia scénická hudba sezóny.

Daniel Raček (1973) – choreograf, tanečník a pedagóg. Ako interpret spolupracoval s množstvom slovenských a zahraničných choreografov a režisérov: Marta Renzi, Julyen Hamilton, Eszter Gál, Zuzana Hájková, Matthew Hawkins, Ioana Popovici, Karen Foss, Jozef Fruček, a ďalšími. V roku 2006 dostal cenu za najlepší interpretačný výkon v súčasnom tanci – Philip Morris – Kvet Baletu za rok 2005.

Stanislava Vlčeková (1981) – choreografka, tanečníčka, tanečná pedagogička. Ako jedna z mála na Slovensku sa s Danielom Račekom intenzívne venuje súčasnému tancu a jeho technike. Pracovala s viacerými významnými domácimi a zahraničnými choreografmi a režisérmi: Steve Paxton, David Zambrano, Oleg Soulimenko, Julyen Hamilton, Tina Mantel, Zuzana Hájková, Ondrej Spišák, Jozef Vlk, Ľubomír Burgr, Roman Polák, Kamil Zižka a inými... Vystupovala vo viacerých mestách Európy a v Japonsku, kde získala spolu s tanečnou skupinou MY3 významnú cenu poroty SAITAMA International Dance 2002.