Šanca ´89

Divadlo Archa, Praha, Česká republika, 2009
Autor: Anna Grusková, Divadlo Archa
Réžia: Jana Svobodová

o inscenácii

Window of opportunity je termín, ktorý používa americká vesmírna agentúra NASA. Je to výraz pre komplikovanú konšteláciu podmienok, ktoré umožňujú rakete štartovať do vesmíru. V prenesenom význame je to jedinečná šanca, ktorú treba využiť, pretože sa môže opakovať až po dlhom čase. Využili sme šancu, ktorú nám priniesol rok 1989?

Večer dokumentárneho divadla Šanca 1989 vychádza z postupov úspešného projektu Divadla Archa z roku 2008 Misunderstanding 68. Ide o scénickú formu, ktorá formálne vychádza z postupov dokumentárneho divadla – kombinuje existenciálnu drámu s výtvarnou inštaláciou, využíva i prostriedky drama-in-education, epického divadla atď. Hľadá novú divadelnú formu, novú „politiku vnímania pre estetiku zodpovednosti“, preto pracuje aj s rôznou mierou účasti divákov – priamo na scénu privádza poučených a pripravených študentov, divadelnú akciu spája s autentickou debatou politológov, politikov, sociológov. Rámec celého večera bude vytvárať fiktívne živé vysielanie rozhlasovej stanice RADIO ´89 FM. Ústrednú os večera bude tvoriť dramatický komiks Kurt a Květa.

Príbeh  Kurta a Květy  je príbehom zmiešaného československo-nemeckého manželského páru, ktorý žije v Pardubiciach. Pár sa usiluje uniknúť pred odhalením kolaborovania s bývalým režimom. Minulosť však ostáva ako otvorený účet, ktorý kladie požiadavky na prítomnosť a budúcnosť. Príbeh sám je fiktívny, ale obsahuje množstvo reálnych dobových detailov a udalostí, ako bol napríklad dobrodružný útek východonemeckých občanov do Západného Nemecka v helikoptére, ktorý sa stal v roku 1975 na juhočeskej priehrade Lipno.

Pod štylizovaným dejom komiksu sa otvárajú základné otázky ľudského života ako sloboda, zrada, pocit viny a odpustenie. Komiks sa skladá z troch častí, ktoré sa odohrávajú v rokoch 1975, 1989 a 2009. Na každú časť nadväzuje debata politikov, politológov, historikov a sociológov. V diskusiách sa budú klásť otázky na tému slobody skutočnej, slobody simulovanej, na tému útekov za slobodou, útekov pred minulosťou, na tému prepojenia súkromných a politických svetov, hraníc medzi tým, čo sa za totality tzv. „muselo“ a tým, čo už bola vedomá kolaborácia.

Projekt sa na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra predstaví po premiére v Divadle Archa v Prahe, ktorá je plánovaná na 16. septembra. 10. novembra 2009 bude uvedený v Českej národnej budove v New Yorku. Každé predstavenie je neopakovateľnou premiérou a derniérou zároveň. Projektu sa zúčastnia študenti vysokých a stredných škôl, ktorí sa na činy svojich rodičov pozerajú pohľadom tých, ktorí sa už narodili do slobodnej spoločnosti. Študenti sú spolutvorcami a zároveň aktérmi divadelného tvaru. Súčasťou večera je výstava v priestore Štúdia Divadla Andreja Bagara na tému Totalita v nás.

Anna Grusková

tvorcovia

autori projektu: Tomáš Vrba, Ondřej Hrab, Jana Svobodová
scenár: Jana Svobodová, Anna Grusková
text rozhlasového komiksu Kurt a Květa: Anna Grusková
plagát a výtvarná podoba komiksu Kurt a Květa: Danglár
svetelný design: Pavla Beranová
zvukový a hudobný design: Jan Středa
produkce: Helena Rousová
scéna a réžia: Jana Svobodová
dramaturgia: Ondřej Hrab, Tomáš Vrba
asistentka dramaturgie: Marie Vojáková
účinkují: Jaroslav Rudiš, Eva Hromníková, Philipp Schenker a študenti vysokých a stredných škôl
hostia diskusie: Martin C. Putna, Martin Bútora, Milan M. Šimečka
Projekt vznikol v koprodukcii s Knižnicou Václava Havla a v spolupráci s Ústavom pre súčasné dejiny v Prahe a Ústavom pre súčasné dejiny, Postupim, Nemecko.

režisér

Jana Svobodová (1962) – absolventka Katedry bábkoherectva DAMU v Prahe je umeleckou vedúcou centra divadelného výskumu Archa.Lab v pražskom Divadle Archa. Od roku 1988 spolupracuje ako režisérka, scenáristka a performerka na projektoch v rôznych krajinách Európy, ale aj v česko-juhoafrickom projekte, v rámci ktorého vzniklo viacero predstavení (1997 – 2004). Od roku 2003 sa sústreďuje na spoluprácu profesionálnych umelcov a predstaviteľov špecifických sociálnych skupín (SenAnderSen – New York, 2006 a Plzeň, 2007; Chat – Nebezpečně snadné známosti – Cardiff, Tokio, Viedeň, Berlín). Od roku 2004 sa zameriava na tému cudzincov, ktorí hľadajú nový domov v Českej republike. Zo série dielní v utečeneckých táboroch vznikol project V 11:20 tě opouštím!, ktorý sa uskutočnil priamo v priestoroch utečeneckého tábora. V súčasnej dobe sa venuje príprave nového projektu zameraného na spolužitie cudzincov a väčšinovej spoločnosti. Režisér Pavel Koutecký natočil na základe jej sociálno-divadelnej práce dokumentárne filmy Pojď blíž, cukrátko a Krásnej život budu mít!